fbpx
Blog2020-02-05T09:54:00+02:00
2605, 2020

Noodpakket voor banen en economie 2.0

Noodpakket voor banen en economie 2.0 Dinsdag 19 mei heeft de overheid weer enkele versoepelingen aangekondigd. Helaas kunnen niet alle ondernemers weer aan het werk. Woensdag 20 mei is er een nieuw / gewijzigd steunpakket [...]

2605, 2020

Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker)

Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker) De corona garantie-instrumenten voor liquiditeitssteun, zoals de BMKB-C en GO-C worden vanuit het noodpakket 1.0 gecontinueerd. COL (Corona overbruggingslening) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven. [...]

2605, 2020

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting Als ondernemer in de bv mag je het ‘coronagerelateerde verlies’ over 2020 al in 2019 aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Hier zijn echter strenge voorwaarden aan gekoppeld. Wij kunnen in uw [...]

2605, 2020

Belastingmaatregelen (via belastingdienst)

Belastingmaatregelen (via belastingdienst) De periode voor het aanvragen is verlengd van 19 juni tot 1 september. De aanvraag is voor 3 maanden (online formulier) of langer (brief) als aannemelijk kan worden gemaakt dat de onderneming [...]

2605, 2020

TOZO (via gemeenten)

TOZO (via gemeenten) Deze regeling wordt verlengd tot eind augustus, maar met gewijzigde voorwaarden. Huishoudens (incl. inkomen partner) met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder TOZO-2 geen gebruik meer kunnen maken van de [...]

2605, 2020

Crisispakket NL leert door

Crisispakket NL leert door Dit pakket is een aanvulling op de grote investeringen die sociale partners en het bedrijfsleven nu doen om de werkgelegenheid zo goed mogelijk te behouden. Het doel is mensen te ondersteunen [...]

2005, 2020

Nieuw/gewijzigd steunpakket

Nieuw/gewijzigd steunpakket Zojuist heeft het kabinet bekend gemaakt dat er een nieuw / gewijzigd steunpakket komt voor werkgevers. Doel is om meer gericht te ondersteunen. […]

2005, 2020

Terugbetaling NOW dreigt

Terugbetaling NOW dreigt Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) terug te moeten betalen. […]

1505, 2020

Vakantiegeld 2020

Vakantiegeld 2020 Als je in loondienst bent bouw je vakantiegeld op. Dit is 8% van het bruto salaris. Vakantiegeld opbouw loopt van 1 juni t/m 31 mei. Uitbetaling vindt plaats in de maand mei. [...]

1105, 2020

Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomst

Aanzegplicht bij tijdelijke arbeidsovereenkomst Is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan heeft de werkgever altijd de verplichting om de werknemer op tijd te informeren of het contract wordt voortgezet of niet. [...]

605, 2020

Lagere loonsom tijdens de NOW?

Lagere loonsom tijdens de NOW? Als u als werkgever de NOW heeft aangevraagd en de loonsom is in de periode maart t/m mei lager ten opzichte van de loonsom van januari dit jaar dan kan [...]

2804, 2020

De verlofuren van 2019 komen te vervallen

De verlofuren van 2019 komen te vervallen De wettelijke verlof-uren van 2019 komen 1 juli 2020 te vervallen. U bent verplicht om als werkgever de werknemers hierop te wijzen. Anders mogen de uren niet komen [...]

2804, 2020

Onbelaste reiskostenvergoeding

Onbelaste reiskostenvergoeding Bent u met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen uw medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken. Immers, de medewerker ontvangt [...]

2304, 2020

Update van de regelingen voor u als werkgever

Update van de regelingen voor u als werkgever Dinsdag 21 april heeft de Minister President bekend gemaakt dat bijna alle maatregelen worden verlengd tot 19 mei, met uitzondering van basisscholen, kinderopvang en buitensport tot 12 [...]

2304, 2020

Andere regelingen

Andere regelingen Sierteeltsector Ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw met een forse omzetdaling mogen aanspraak maken op een aanvullend steunpakket van 600 miljoen euro. Binnen deze omzetschaderegeling is de eerste 30% van de totale [...]

2304, 2020

Zorgondernemers

Waar heb ik recht op als zorgonderneming? Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor [...]

2304, 2020

Uitstel betalen belasting

Hoe ziet het met de betaling van belastingen? De plicht om op tijd aangifte te doen blijft bestaan, maar de betaling van de betreffende belasting mag met 3 maanden worden uitgesteld. Aanvragen kan middels 1 [...]

2304, 2020

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) Basis voor deze regeling is het behouden van banen en inkomens door zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. De regeling is ook bedoeld voor de DGA die verzekerd is, [...]

2304, 2020

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren) Werkgevers die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen kunnen eenmalig een gift van € 4.000 ontvangen. Wat als mijn SBI-code er niet tussen staat? De lijst met sectoren (SBI-code) die [...]

2304, 2020

Update TOZO

Wat is er veranderd bij de TOZO? (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) Deze regeling bestaat uit 2 delen: aanvullende uitkering tot bijstandsniveau en bedrijfsfinanciering tot maximaal € 10.157. Er zijn de afgelopen periode geen wijzigingen geweest. [...]

1004, 2020

Reiskostenvergoeding tijdens Corona

Op dit moment werken veel werknemers in Nederland thuis. Zij hoeven hiervoor dus niet te reizen voor hun werk. Maximaal 6 weken vergoeding doorbetalen Als een werknemer langdurig afwezig is en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, [...]

704, 2020

Welke regelingen zijn er voor u als werkgever?

Welke regelingen zijn er voor u als werkgever? Er wordt tijdens de coronacrisis zo veel gecommuniceerd door overheid en gelieerde instanties dat wij goed kunnen voorstellen dat er voor u soms geen overzicht meer is [...]

Een afspraak maken?

Wij komen graag in contact met u, uiteraard geheel vrijblijvend.

Neem contact op