De Praktijkleren Subsidie biedt financiële ondersteuning aan bedrijven die leerlingen en studenten praktijk- en werkleerplaatsen aanbieden. Deze subsidieregeling heeft tot doel om de overgang van jonge professionals naar de arbeidsmarkt te vergemakkelijken en werkgevers te stimuleren hooggekwalificeerd personeel op te leiden. Dit artikel biedt een grondig overzicht van de Praktijkleren Subsidie, inclusief de voorwaarden en het aanvraagproces voor het jaar 2023.

Doel van de Praktijkleren Subsidie

De Praktijkleren Subsidie is een strategisch instrument dat beoogt leerlingen, studenten, deelnemers en werknemers voor te bereiden op een succesvolle carrière. Hierdoor wordt niet alleen het menselijk kapitaal versterkt, maar ook de kwaliteit van de arbeidsmarkt verbeterd. Deze subsidie wordt verstrekt op basis van het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen.

Verlenging tot 2023

Hoewel eerdere plannen in 2020 spraken van afschaffing, is de Praktijkleren Subsidie verlengd tot en met 2023. Deze verlenging benadrukt het belang van voortzetting van investeringen in praktijkgericht leren en de waardevolle rol die dit speelt in professionele ontwikkeling.

Subsidiebedrag en Toepassingsgebied

Voor het schooljaar 2022/2023 biedt de Praktijkleren Subsidie aantrekkelijke financiële ondersteuning van maximaal €2.700 per deelnemer voor gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen. Dit bedrag is bedoeld om zowel individuele educatieve groei te bevorderen als werkgevers te helpen bij het bieden van waardevolle praktijkervaring.

Doelgroep van de Praktijkleren Subsidie

De Praktijkleren Subsidie is beschikbaar voor bedrijven die leerwerkplaatsen aanbieden binnen specifieke onderwijscategorieën:

  1. VMBO-leerlingen in leer-werktrajecten
  2. MBO-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)
  3. HBO-studenten in deeltijd of duaal in technische, gezondheidszorg-, gedrags- en maatschappij- en landbouwsectoren
  4. Laatstejaars leerlingen van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) of Praktijkonderwijs (PRO)
  5. Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Voorwaarden voor Toekenning

Om in aanmerking te komen voor de Praktijkleren Subsidie, moeten bedrijven aan specifieke voorwaarden voldoen:

  • Een geldige praktijkleerovereenkomst is vereist.
  • De opleiding moet diplomagericht zijn en opgenomen zijn in het Crebo of CROHO bij DUO.
  • De subsidie geldt gedurende de begeleidingsperiode, wat flexibiliteit biedt voor het starten van praktijkleertrajecten.
  • Aanvullende voorwaarden gelden per onderwijscategorie.

Aanvragen voor Praktijkleren Subsidie in 2023

Het indienen van aanvragen voor de Praktijkleren Subsidie voor 2023 is mogelijk van 2 juni tot en met 15 september. Deze aanvraagperiode biedt bedrijven de kans om tijdig gebruik te maken van de financiële ondersteuning voor praktijkgericht leren en om de ontwikkeling van toekomstige professionals te stimuleren.