Als werkgever is het belangrijk om studenten en scholieren te informeren over de bijverdiengrens voor studiefinanciering. Het is namelijk niet toegestaan voor studenten en scholieren om onbeperkt bij te verdienen.

Met de zomer voor de deur nemen veel werkgevers vakantiekrachten aan om de drukte op te vangen. Deze vakantiekrachten zijn vaak scholieren of studenten die studiefinanciering ontvangen. Het is daarom van belang dat zij letten op hun verdiensten. Als zij namelijk te veel verdienen, moeten ze hun studiefinanciering stopzetten om te voorkomen dat ze na afloop van 2023 geld moeten terugbetalen.

De bijverdiengrens geldt voor de volgende groepen werknemers:

  • Mbo’ers onder de 18 jaar met een studentenreisproduct.
  • Mbo’ers vanaf 18 jaar die studiefinanciering ontvangen.
  • Hbo’ers en wo’ers met studiefinanciering volgens het oude stelsel voor het hoger onderwijs.

Voor deze werknemers geldt dat zij in 2023 maximaal € 16.121,60 bruto mogen bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering of reisproduct. Hierbij wordt gekeken naar het verzamelinkomen of belastbaar loon. Het inkomen van een partner wordt niet meegerekend. Het is belangrijk om te vermelden dat de bijverdiengrens niet geldt voor vakantiekrachten die alleen gebruikmaken van het leenstelsel en geen recht hebben op het studentenreisproduct.

Goed nieuws voor mbo-studenten, de bijverdiengrens wordt afgeschaft per 2024 als onderdeel van de Wet herinvoering basisbeurs hoger onderwijs. De Eerste Kamer heeft hiermee ingestemd. Vanaf 2024 zal DUO de bijverdiensten in 2022 en 2023 niet meer controleren, dus deze inkomsten hebben geen gevolgen voor de studiefinanciering.

In sommige gevallen is het mogelijk voor werkgevers om minder of zelfs geen loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden bij studenten en scholieren. Hiervoor moeten zij voldoen aan de voorwaarden van de studenten- en scholierenregeling.