Per 2026 kunnen werkgevers geen loonkostenvoordeel (LKV) meer krijgen voor het in dienst nemen van een 56-plusser. Dat staat in de Voorjaarsnota 2023. Eerder waren er al plannen om het LKV ouderen te verlagen.

Nu de overheid flink moet bezuinigen is dit een aanleiding om de tegemoetkoming van het LVK oudere werknemer met ingang van 2026 te schrappen. Loonkosten voordelen worden altijd pas na afloop van het jaar uitgekeerd, dus levert deze maatregel pas vanaf 2027 een voordeel op voor de overheid. Naar verwachting is dit zo’n € 61.000.000 per jaar.

In dienst nemen van een 56+’er

Tot het moment van afschaffing in 2026 kunnen organisaties het LKV oudere werknemers krijgen bij het in dienst nemen van werknemers van 56 jaar of ouder die vóór indiensttreding een uitkering van het het UWV kregen of een vergelijkbare uitkering in een ander EU-land. Om de tegemoetkoming aan te vragen, moet een organisatie wel een doelgroepverklaring voor de betreffende werknemer in de administratie bewaren dat deze aan de voorwaarden voldoet.

Toekomst nog onbekend

Er waren al eerder aanpassingen in de loonkostenvoordelen in de maak; in een wetsvoorstel over herziening van LKV en (jeugd-)LIV dat tot voor kort openstond voor internetconsulatie, werd al voorgesteld om het LKV oudere werknemer te verlagen. Daarmee kon kostenneutraal de mogelijkheid worden geregeld om de resterende duur van een loonkostenvoordeel bij een wisseling van werkgever mee te nemen naar de nieuwe werkgever.  Wat de gevolgen van de maatregel uit de Voorjaarsnota zijn voor de toekomst van dit herzieningsvoorstel, is nog niet bekend.

 

Bron: Rendement.nl