Vanaf 1 januari 2024 zal het bedrag dat werkgevers onbelast aan hun werknemers kunnen vergoeden voor zakelijke kilometers stijgen naar € 0,23 per kilometer. Deze verhoogde onbelaste kilometervergoeding geldt voor alle vormen van vervoer. In het kader van de werkkostenregeling kunnen werkgevers hun werknemers onbelaste vergoedingen geven voor zowel zakelijke als woon-werkkilometers. Gedurende vele jaren bedroeg het maximale bedrag dat per kilometer onbelast kon worden vergoed € 0,19, maar vanaf 1 januari 2023 is dit bedrag verhoogd naar € 0,21 per kilometer. In 2024 zal dit maximum verder stijgen naar € 0,23 per kilometer.

Als een werkgever aan de vereisten voldoet, zal de Belastingdienst ervan uitgaan dat de werkgever deze vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon, tot aan het maximum van € 0,23 per kilometer. Als een werkgever een hoger bedrag vergoedt, wordt dit beschouwd als bovenmatig en moet dit als loon worden belast bij de werknemer, tenzij de werkgever ervoor kiest om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Het woon-werkverkeer van de werknemer valt ook onder de categorie zakelijke kilometers. Het verhogen van de gerichte vrijstelling is optioneel voor de werkgever en kan in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer worden opgenomen.

Een evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding toonde aan dat een vergoeding van € 0,22 per zakelijke kilometer meestal de variabele autokosten dekt, zelfs als een werknemer met de fiets of te voet reist, wat nog lagere kosten met zich meebrengt. Desondanks wordt de kilometervergoeding verhoogd naar € 0,23 om werkgevers aan te moedigen hogere reiskostenvergoedingen aan hun werknemers te verstrekken en zo de arbeidsmarkt beter te ondersteunen. In 2028 zal er opnieuw een evaluatie van de onbelaste reiskostenvergoeding plaatsvinden, waarbij ook veranderingen in reisgedrag en het gebruik van de reiskostenvergoeding zullen worden geanalyseerd.

Het is belangrijk op te merken dat de onbelaste reiskostenvergoeding niet jaarlijks wordt geïndexeerd, in tegenstelling tot de onbelaste thuiswerkvergoeding. De laatstgenoemde zal vanaf 2024 worden verhoogd in lijn met de inflatiecorrectie. De exacte cijfers zullen eind december worden bekendgemaakt en worden toegepast in de Bijstellingsregeling, die in de Staatscourant zal worden gepubliceerd.