Heeft u recht op tegemoetkomingen over 2022 uit de Wet tegemoetkomingen loondomein? Dan stuurt het UWV uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening Wtl. Controleer deze berekening voor 1 mei 2023.

Uiterlijk 1 mei correcties doorgeven

Het UWV gebruikt gegevens uit uw aangiften loonheffingen over 2022 om te berekenen of u recht heeft op het loonkostenvoordeel (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of het jeugd-LIV. Klopt de voorlopige berekening niet door onjuiste gegevens in uw aangiften? Dan kunt u deze tot en met 1 mei 2023 corrigeren bij de Belastingdienst. U kunt in het handboek Loondiensten 2022 bij ‘Stap 14 Aangiften corrigeren’ hoe u dit doet.

Aanvraag doelgroepverklaring LKV nog in behandeling?

Was een aanvraag van uw werknemer voor een doelgroepverklaring LKV op 31 januari 2023 nog in behandeling? Dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kunt u de indicatie voor het LKV alsnog op ‘ja’ zetten. Dat doet u door uiterlijk 1 mei een correctie door te geven aan de Belastingdienst.

Onjuiste berekening om andere reden

Heeft u de aangiften loonheffingen wel juist ingevuld, maar denkt u dat de voorlopige berekening niet klopt?  Of heeft u na 14 maart geen voorlopige berekening ontvangen, terwijl u wel recht denkt te hebben op een tegemoetkoming uit de Wtl? Neem dan contact op ons en wij helpen u graag verder.