Er wijzigt niet veel per 1 juli 2024 waar je als salarisprofessional rekening mee moet houden, maar toch nog een paar wijzigingen waar je alert op moet zijn. En vergeet ook niet de wettelijke vakantiedagen die per 1 juli vervallen. De werknemer moet wel de kans hebben gehad om deze vakantiedagen op te nemen én moet weten dat de dagen per 1 juli 2024 vervallen als hij ze niet opneemt.

Minimumuurloon

Het minimumuurloon gaat omhoog, zoals elk half jaar. Het wettelijk minimumuurloon is per 1 juli 2024 vastgesteld op € 13,68 per uur en het bruto-referentieminimummaandloon is vastgesteld op € 2.133,60 per maand.

Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2024 vastgesteld op € 282,95. (zie ook de Rekenregels juli 2024).

Rapportageplicht werkgebonden personenmobiliteit

De verplichting voor werkgevers met 100 of meer werknemers om jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te verstrekken, gaat per 1 juli 2024 in.

Tijdelijke regeling WIA-beoordelingen

Om de achterstanden in de sociaal-medische beoordelingen voor een WIA-uitkering terug te brengen, komt er vanaf 1 juli 2024 een tijdelijke maatregel bij. Hierdoor wordt er alleen gekeken naar wat mensen feitelijk verdienen.

CAK: lagere zorgpremie

De mensen die door hun zorgverzekeraar bij het CAK zijn aangemeld, ontvangen in juni een brief ten aanzien van de verlaging van de zorgpremie. De Tweede Kamer heeft dit jaar tot deze verlaging besloten. De verlaging geldt voor iedereen die zes maanden of langer een betalingsachterstand heeft bij zijn zorgverzekeraar.

Maximum beslagvrije voet stijgt

De maximum beslagvrije voet stijgt per 1 juli 2024. De bedragen zijn als volgt:
Basisbedrag beslagvrije voet per 1 juli 2024:
LEEFSITUATIE MAXIMUM BESLAGVRIJE VOET JULI 2024
  • Alleenstaande € 2.019,60
  • Alleenstaande met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.181,31
  • Gehuwden zonder kinderen jonger dan 18 jaar € 2.664,91
  • Gehuwden met kind(eren) jonger dan 18 jaar € 2.775,82