Op 1 januari 2024 zal het wettelijk minimumloon met 3,75% omhooggaan. Dit betekent dat mensen van 21 jaar en ouder minimaal €13,27 per uur moeten verdienen volgens de wet. Dit is een normale aanpassing, waarbij het minimumloon om de zes maanden wordt aangepast om bij te blijven met de lonen volgens collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s).

Tegelijkertijd zal de overheid op 1 januari 2024 een nieuwe wet invoeren met betrekking tot het minimumuurloon. Met deze nieuwe wet verdwijnen de wettelijk vastgestelde minimale maand-, week- en daglonen. In plaats daarvan wordt er één uniform minimumuurloon ingevoerd, dat voor alle werknemers in Nederland geldt. Het maandloon van iemand die het minimumloon verdient, wordt in de toekomst bepaald door het aantal uren dat daadwerkelijk wordt gewerkt. Dit betekent dat mensen die 40 uur werken hetzelfde uurloon krijgen als mensen die 36 uur werken. Hiermee wordt een einde gemaakt aan deze ongelijkheid.

Om het vaste maandloon te berekenen op basis van het minimumuurloon, deel je het totale aantal verwachte werkuren van de werknemer gedurende het jaar door 12 en vermenigvuldig je dit met het geldende minimumuurloon.