Uit de Voorjaarsnota 2023 blijkt dat vanaf 2024 het budget voor scholingssubsidie Stimulans Arbeidsmarktpositie (STAP) wordt afgeschaft.

Vanuit de onderhandelingen rond de voorjaarsbesluitvorming heeft het kabinet besloten om het STAP-budget te beëindigen. Dit houdt in dat per 1 januari 2024 er geen middelen meer vrij gemaakt worden door het Rijk voor deze scholingssubsidie. Dit moet 330 miljoen euro per jaar besparen.

Ondanks dat het STAP-budget wordt beëindigd blijft de noodzaak voor een leven lang ontwikkelen bestaan. Zeker binnen de huidige situatie op de arbeidsmarkt. Daarom bekijkt minister van Gennip van SZW de komende periode op welke manier zij dit kan blijven stimuleren.

Aanvraagperiodes STAP-budget 2023

Afgelopen maandag 1 mei is het aanvraagtijdvlak doorgegaan zoals gepland. Voor dit tijdvak was er een budget van 34 miljoen euro beschikbaar. Ruim 38.000 mensen dienden een aanvraag in. De overige, en laatste, periodes welke nog gepland staan zijn:

  • Maandag 3 juli 2023
  • Maandag 4 september 2023
  • Woensdag 1 november 2023

Aanmelden voor het stalbudget kan via het STAP-Portaal van het UWV.

Zorgen vanuit het UWV

UWV is bezorgd over het beëindigen van het STAP-budget per 1 januari 2024.

Maarten Camps, Voorzitter Raad van Bestuur UWV:

‘Wij zijn bezorgd dat er wordt bezuinigd op de scholing voor iedereen op de arbeidsmarkt en dat de STAP-regeling per 1 januari 2024 beëindigd wordt. Zeker nu we weten dat er nog langdurig krapte zal zijn op de arbeidsmarkt. Scholing speelt een belangrijke rol in het verkleinen hiervan en in de ontwikkeling van werkenden ter voorkoming van werkloosheid. Het STAP-budget biedt voor veel mensen, voor wie dit eerst niet mogelijk was, de mogelijkheid om scholing te volgen die hen verder helpt op de arbeidsmarkt. Dat deze mogelijkheid nu komt te vervallen is niet goed voor mensen, bedrijven en de arbeidsmarkt en baart ons dan ook zorgen.’

Het beëindigen van het STAP-budget heeft ook grote gevolgen voor de circa 150 UWV-medewerkers die werkzaam zijn in de zogenoemde STAP-unit binnen UWV.

STAP-regeling ontstaan ter vervanging van de fiscale scholingsaftrek.

De oude regeling ‘fiscale scholingsaftrek’ was minder toegankelijk voor mensen met een lager inkomen omdat zij vaak niet eerst zelf de studiekosten konden betalen. Het STAP-budget zorgt er voor dat iedereen scholing kan volgenot de arbeidsmarktpositie te verbeteren, mede doordat deelnemers van te voren geen kosten hoeven te maken. Dit maakt de regeling echter nog niet perfect.

Maarten Camps: ‘De STAP-regeling is altijd een lerende regeling geweest waarin het Ministerie van Sociale Zaken samen met UWV en andere partners de regeling continu aan het verbeteren is om problemen zoals de weinig arbeidsmarktgerelateerde cursussen in het register en misbruik door opleiders tegen te gaan.’

 

Bron: salarisvanmorgen.nl