De Eerste Kamer heeft op 16 april 2024 ingestemd met het wetsvoorstel dat het lage-inkomensvoordeel (LIV) met ingang van 1 januari 2025 afschaft. Dit wetsvoorstel, genaamd “Wijziging van de Wet tegemoetkomingen loondomein ter afschaffing van het lage inkomensvoordeel en enkele andere wijzigingen”, werd eerder door de Tweede Kamer aangenomen op 28 maart 2024.

Doel van de maatregel en heroriëntatie van middelen

Het LIV werd oorspronkelijk geïntroduceerd om werkgevers aan te moedigen om mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt aan te nemen en te behouden. Echter, de effectiviteit van deze maatregel bleek beperkt te zijn. Het vrijgekomen budget door de afschaffing van het LIV zal nu worden herbestemd naar andere tegemoetkomingen voor werkgevers en compensatie voor sociaal ontwikkelbedrijven.

Afbouw van het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers

Naast het LIV zal ook het loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers die oudere werknemers in dienst hebben, stapsgewijs worden afgebouwd. Dit betekent dat het LKV voor oudere werknemers zal worden verlaagd vanaf 1 januari 2025 en uiteindelijk volledig wordt afgeschaft per 1 januari 2026. Het kabinet zal alternatieve stimuleringsmaatregelen implementeren om werkgevers aan te moedigen om oudere werknemers in dienst te nemen.

Vrijgekomen middelen anders ingezet

De vrijgekomen middelen door de afschaffing van het LIV zullen onder andere worden gebruikt om het ‘loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak’ structureel te maken. Daarnaast is er geld gereserveerd om de negatieve effecten van de afschaffing van het LIV voor sociaal ontwikkelbedrijven te verzachten, waarbij gemeenten vanaf 2025 compensatie zullen ontvangen.

Verruiming van het LKV voor het herplaatsen van werknemers met een arbeidshandicap

Vanaf volgend jaar zullen de criteria voor het loonkostenvoordeel voor het herplaatsen van werknemers met een arbeidshandicap worden verruimd. Deze verruiming biedt werkgevers meer mogelijkheden om in aanmerking te komen voor loonkostenvoordeel wanneer zij een werknemer met een arbeidshandicap gedeeltelijk herplaatsen binnen hun bedrijf.

Reactie van vakbond FNV

Vakbond FNV is tevreden met het verdwijnen van het lage-inkomensvoordeel en benadrukt de kritiek op de zogenaamde “primarkpremie”. De vakbond is van mening dat er aanzienlijke budgetten zijn besteed aan grote concerns, wat zij als onrechtvaardig beschouwen.

Linda Vermeulen, vakbondsbestuurder voor FNV Winkelstraat, verklaart: “Goed dat de subsidiekraan nu is dichtgedraaid, schandalig dat er zoveel miljarden cadeau zijn gedaan aan Primark en andere concerns.”