Jaren lang heeft het redelijk stil gelegen, maar na de verhoging van €0,19 naar €0,21 in 2023, is deze voor 2024 al weer gestegen! 

Reiskostenvergoeding bij eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer

Voor reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer kun je als werkgever een maximale kilometervergoeding van € 0,23 aanbieden. Bij gebruik van openbaar vervoer heb je ook de mogelijkheid om de werkelijk gemaakte reiskosten te vergoeden.

Belastingvrije vergoeding voor eigen vervoer

Als een werknemer met eigen vervoer naar het werk reist, kun je sinds 1 januari 2024 een belastingvrije vergoeding van maximaal € 0,23 per kilometer verstrekken, ongeacht het gekozen vervoermiddel. Let op: Indien een hogere reiskostenvergoeding wordt geboden, wordt het bedrag boven de € 0,23 per kilometer beschouwd als loon, waarover loonheffingen moeten worden ingehouden.

Belastingvrije vergoeding voor openbaar vervoer

Wanneer een werknemer gebruikmaakt van het openbaar vervoer, heb je de keuze om belastingvrij te vergoeden op basis van de werkelijk gemaakte reiskosten of het aantal gemaakte kilometers, met een maximum van € 0,23 per kilometer.

Kilometervergoeding bij carpoolen

Bij door de werkgever georganiseerd carpoolen mag sinds 2024 een vergoeding van € 0,23 per kilometer aan de chauffeur worden verstrekt, inclusief eventuele extra omrijdkilometers. Wanneer werknemers zelf het carpoolen regelen met collega’s, kan elke deelnemer een vergoeding van € 0,23 per kilometer ontvangen. Houd er echter rekening mee dat kilometers die extra worden gereden in het kader van carpoolen niet vrijgesteld zijn van belastingheffing.

Deze richtlijnen bieden een overzicht van de maximale reiskostenvergoedingen en belastingvrije opties voor verschillende vervoersmethoden. Mocht je verdere vragen hebben of aanvullende informatie wensen, staan we tot je beschikking.