fbpx

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

2020-11-25T11:26:11+02:00

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Vanaf 25 november 2020 om 12.00 uur kan de TVL worden aangevraagd voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2020. De TVL is een subsidie voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis en hierdoor problemen hebben met het betalen van de vaste lasten. Er moet aan [...]

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)2020-11-25T11:26:11+02:00

In 2021 ook geen hoge WW-premie vanwege overwerk

2020-11-02T15:58:07+02:00

In 2021 ook geen hoge WW-premie vanwege overwerk Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeven sinds 2020 minder WW-premie betaald te worden dan werknemers met een flexibel arbeidscontract. Het is nu wettelijk geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie (30% herzieningssituatie) moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% [...]

In 2021 ook geen hoge WW-premie vanwege overwerk2020-11-02T15:58:07+02:00

Tegemoetkoming NOW 2.0

2020-07-07T14:20:40+02:00

Tegemoetkoming NOW 2.0 Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Om daarin te ondersteunen heeft de overheid maandag 6 juli de tweede aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opengesteld voor aanvragen. Werkgevers kunnen hier tot en met 31 augustus een aanvraag (laten) indienen. De regeling is open voor [...]

Tegemoetkoming NOW 2.02020-07-07T14:20:40+02:00

Vrije ruimte 2020 WKR stijgt tijdelijk naar 3%

2020-07-07T10:22:23+02:00

Vrije ruimte 2020 WKR stijgt tijdelijk naar 3% Sinds 1 januari 2020 is de vrije ruimte WKR (werkkostenregeling) 1,7 procent voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt een percentage van 1,2. De staatssecretaris verhoogt  de vrije ruimte voor de eerste € 400.000 van de loonsom [...]

Vrije ruimte 2020 WKR stijgt tijdelijk naar 3%2020-07-07T10:22:23+02:00

Schriftelijke arbeidsovereenkomst i.v.m. WAB

2020-06-10T13:14:07+02:00

Schriftelijke arbeidsovereenkomst i.v.m. WAB Op 1 januari 2020 trad de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) in werking. Om voor de lage WW-premie in aanmerking te komen moet de werknemer een vast contract hebben. Dit vaste contract moet schriftelijk zijn vastgelegd. De lage premie geldt niet voor oproepkrachten die een contract voor onbepaalde tijd hebben. Omdat [...]

Schriftelijke arbeidsovereenkomst i.v.m. WAB2020-06-10T13:14:07+02:00

Noodpakket voor banen en economie 2.0

2020-06-02T09:40:41+02:00

Noodpakket voor banen en economie 2.0 Dinsdag 19 mei heeft de overheid weer enkele versoepelingen aangekondigd. Helaas kunnen niet alle ondernemers weer aan het werk. Woensdag 20 mei is er een nieuw / gewijzigd steunpakket gepresenteerd. Het eerste pakket was voor een periode van 3 maanden (maart / april / mei), maar gaat doorlopen onder [...]

Noodpakket voor banen en economie 2.02020-06-02T09:40:41+02:00

Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker)

2020-05-26T13:44:14+02:00

Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker) De corona garantie-instrumenten voor liquiditeitssteun, zoals de BMKB-C en GO-C worden vanuit het noodpakket 1.0 gecontinueerd. COL (Corona overbruggingslening) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven. Er komt een tweede tranche van € 150 miljoen aan leningen beschikbaar om aan de aanvragen te kunnen blijven voldoen. [...]

Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker)2020-05-26T13:44:14+02:00

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

2020-05-26T13:38:04+02:00

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting Als ondernemer in de bv mag je het ‘coronagerelateerde verlies’ over 2020 al in 2019 aftrekken voor de vennootschapsbelasting. Hier zijn echter strenge voorwaarden aan gekoppeld. Wij kunnen in uw specifieke situatie bekijken of dit van toepassing is.

Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting2020-05-26T13:38:04+02:00

Belastingmaatregelen (via belastingdienst)

2020-05-26T09:48:50+02:00

Belastingmaatregelen (via belastingdienst) De periode voor het aanvragen is verlengd van 19 juni tot 1 september. De aanvraag is voor 3 maanden (online formulier) of langer (brief) als aannemelijk kan worden gemaakt dat de onderneming betalingsproblemen heeft. Bij het aflopen van het uitstel zal de onderneming een passende betalingsregeling worden geboden. Als er al uitstel [...]

Belastingmaatregelen (via belastingdienst)2020-05-26T09:48:50+02:00

TOZO (via gemeenten)

2020-05-26T13:37:40+02:00

TOZO (via gemeenten) Deze regeling wordt verlengd tot eind augustus, maar met gewijzigde voorwaarden. Huishoudens (incl. inkomen partner) met een inkomen boven het sociaal minimum zullen onder TOZO-2 geen gebruik meer kunnen maken van de tegemoetkoming in inkomensondersteuning. De regeling is mogelijk als verlenging (mogelijk via een verkort formulier) en als nieuwe aanvraag. Ook het [...]

TOZO (via gemeenten)2020-05-26T13:37:40+02:00
Go to Top