Tegemoetkoming NOW 2.0

Het coronavirus heeft nog steeds grote gevolgen voor onze samenleving en economie. Om daarin te ondersteunen heeft de overheid maandag 6 juli de tweede aanvraagperiode voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) opengesteld voor aanvragen. Werkgevers kunnen hier tot en met 31 augustus een aanvraag (laten) indienen. De regeling is open voor alle werkgevers en omvat alle werknemers voor wie loonaangifte wordt gedaan en die verzekerd is, ook als er geen gebruik is gemaakt van het eerste steunpakket.

NOW 2.0 geldt voor een periode van 4 maanden, deze periode mag starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Indien u gebruik heeft gemaakt van NOW 1.0 dient de aanvraag voor 2.0 aan te sluiten op het eerste tijdvak. In deze 4 maanden heeft u ten minste 20% omzetverlies t.o.v. 1/3 van de omzet behaald in 2019. Voor de bepaling van de loonsom wordt gekeken naar de loonsom van maart 2020. Naar rato van het omzetverlies wordt 90% van de loonsom vergoed. De vergoeding is inclusief 40% opslag voor werkgeverslasten, dit was 30%. Wederom wordt er 80% als voorschot uitgekeerd. Dit wordt in 2 termijnen uitbetaald.

Er zijn een aantal voorwaarden waar aan voldaan moet worden:

  • De werkgever moet zijn werknemers 100% doorbetalen
  • De werkgever moet regulier loonaangifte doen
  • De werkgever moet zijn werknemers stimuleren ontwikkelingsadvies aan te vragen (vanaf augustus 2020) of scholing te volgen.
  • De onderneming mag geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren bij een voorschot van € 100.000 of meer

Voor vragen en ondersteuning, neemt u dan gerust contact met ons op.