Coronakredietverlening- en garanties (via kredietverstrekker)

De corona garantie-instrumenten voor liquiditeitssteun, zoals de BMKB-C en GO-C worden vanuit het noodpakket 1.0 gecontinueerd.

COL (Corona overbruggingslening) draagt bij aan de verbetering van de liquiditeitspositie van innovatieve bedrijven. Er komt een tweede tranche van € 150 miljoen aan leningen beschikbaar om aan de aanvragen te kunnen blijven voldoen.

Naast de garantie-instrumenten wordt er ingezet op het verstrekken van kleine kredieten. Op 7 mei is er een ‘Klein Krediet Corona regeling’ aangekondigd en deze wordt momenteel ten uitvoer gebracht.

Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC)

Heb je een overbruggingsfinanciering nodig tot € 50.000 en had je voor de uitbraak van het coronavirus een gezonde onderneming, dan kun je gebruik maken van het zogenaamde Kleine Kredieten Coronagarantieregeling (KKC). De overheid staat voor 95% garant voor de hele lening, de rest is voor rekening van de banken. Deze overbruggingsfinanciering is bedoeld voor ondernemers, die voor de coronacrisis een winstgevend bedrijf hadden. De voorwaarden zijn onder andere:

  • Je omzet bedraagt meer dan € 50.000 per jaar
  • Je stond op 1 januari 2019 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
  • Je financieringsbehoefte ligt tussen de € 10.000 en € 50.000
  • De looptijd van de leningen is maximaal 5 jaar
  • De rente bedraagt 4% per jaar en eenmalig 2%.

Met deze KKC-regeling (tot € 50.000), de BMKB-C-regeling (tot € 1,5 miljoen) en de Go-C-regeling (€ 1,5 – € 150 miljoen) zijn er nu kredietregelingen met overheidsgarantie beschikbaar in alle categorieën.

De aanvraag voor de KKC-regeling doe je bij de bank. Je kunt de aanvraag zelf indienen maar dit kunnen wij ook voor u doen.