In 2021 ook geen hoge WW-premie vanwege overwerk

Voor werknemers met een vast arbeidscontract hoeven sinds 2020 minder WW-premie betaald te worden dan werknemers met een flexibel arbeidscontract.

Het is nu wettelijk geregeld dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie (30% herzieningssituatie) moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Uitgezonderd zijn werknemers die al een arbeidsduur hebben van minimaal 35 uur per week.

Er zal in 2021 waarschijnlijk nog veel overwerk nodig zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom is er besloten om in 2021 geen hoge WW-premie in te innen. De 30% herzieningssituatie wordt dus opgeschort.