Waar heb ik recht op als zorgonderneming?

Tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij de zorg aan coronapatiënten kunnen van zorgverzekeraars een maandelijkse continuïteitsbijdrage krijgen. Die is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. De bijdrage zal naar verwachting liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Het precieze percentage wordt per sector vastgesteld.

De financiële steun voor zorgaanbieders is bedoeld als compensatie voor omzetverlies tijdens de coronacrisis. Het ministerie van VWS heeft hier afspraken over gemaakt met zorgverzekeraars en gemeenten. De regeling geldt niet voor zorgaanbieders die direct betrokken zijn bij hulp aan coronapatiënten en andere acute zorg en voor Wlz‐gefinancierde langdurige zorg. Met hen worden afzonderlijke afspraken gemaakt.

Hoe kom ik aan die regeling?

Zorgverzekeraars gaan een maandelijkse continuïteitsbijdrage verstrekken aan zorgaanbieders. De zorgverzekeraars willen met deze maatregel bereiken dat zorgaanbieders hun lopende kosten, zoals personeels- en huisvestingkosten, kunnen blijven opbrengen en op korte en langere termijn zorg kunnen blijven geven. Zorgaanbieders moeten zich in eerste instantie wenden tot zorgverzekeraars voor ze gebruik kunnen maken van coronaregelingen van het Rijk. Over de omzetdaling die overblijft na aftrek van de vergoeding voor zorgverzekeraars kun je wel een aanvraag doen voor een rijksregeling. Het gaat dan om het deel dat patiënten in een normale situatie zelf zouden betalen, in plaats van de verzekeraar.

Wanneer kan ik dit aanvragen?

Aanvragen kan naar verwachting vanaf mei 2020. Betalingen doen de zorgverzekeraars ook vanaf die maand. De regeling werkt met terugwerkende kracht vanaf 1 maart tot eind juni 2020. Verlenging is mogelijk als dit nodig blijkt. Om zorgaanbieders tegemoet te komen worden openstaande declaraties bovendien versneld uitbetaald in april.

Wat als ik nu al in de problemen zit?

Een groep zorgaanbieders die nu al in acute financiële problemen dreigt te komen, kan vanaf 14 april 2020 eenmalig een vooruitbetaling aanvragen. De vooruitbetalingsregeling geldt voor: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch-specialistische zorg. De vooruitbetaling is in beginsel 70% van de vergoede maandomzet.