De ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ gaat in op 1 augustus 2022.

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u vanaf 1 augustus 2022 zorgen voor nog heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De nieuwe wet legt de werkgever extra verplichtingen op. De nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen, hiermee beoogt de richtlijn de arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren door deze transparanter en meer voorspelbaar te maken. Graag lichten wij deze voor u toe:

Meer informatie bij indiensttreding
Er moet meer informatie over de arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten bij de start van een baan verschaffen, zo moet je de werknemers informeren over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • vakantie- en verlofregeling;
  • de plek waar het werk wordt gedaan
  • een mogelijk recht op opleiding
  • hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon, zoals een bonus.

Verplichte opleidingen betalen
Moet de werknemer door de wet of de CAO verplicht een opleiding volgen? Dan moet de werkgever deze betalen. De werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

Nevenactiviteiten
Een werknemer mag niet tegen worden gehouden om buiten het werkrooster te werken voor een andere werkgever. Dit mag de werkgever wel tegenhouden als er een objectieve rechtvaardigingsgrond is. Dat betekent dat de werkgever een goede reden moet hebben om nevenactiviteiten te verbieden.

Zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon
Bij een onvoorspelbaar werkpatroon moet de werkgever de werknemers vertellen op welke momenten zij verplicht kunnen worden om te werken. De werkgever moet er meer aan doen om een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon te maken. Dit heeft voornamelijk bij oproepkrachten.

Verzoek tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden
Een werknemer mag vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De werknemer moet hiervoor minimaal 26 weken in dienst zijn. Een werknemer mag hier maximaal 1 keer per jaar om vragen.