Werktijdverkorting nu ook mogelijk door Coronavirus

Heeft uw organisatie tijdelijk minder werk door het coronavirus?

Dan heeft u de mogelijkheid als werkgever om voor de werknemers een tijdelijke WW-uitkering voor de niet gewerkte uren te ontvangen. U kunt dan gebruik maken van de regeling werktijdverkorting.

De regeling werktijdverkorting is bedoeld voor werkgevers die vanwege buitengewone omstandigheden (waaronder het coronavirus), minimaal 2 weken tot maximaal 24 weken minstens 20% minder werk hebben binnen de gehele organisatie.

De werkgever vraagt een vergunning aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De werkgever kan geen werktijdverkorting aanvragen voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten. De periode voor de vergunning duurt maximaal 6 weken. Gaat het binnen deze 6 weken beter dan gaan de werknemers weer aan het werk. Als de problemen langer dan 6 weken duren, kan de werkgever maximaal 3 keer verlenging van de vergunning aanvragen bij SZW.

Als het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toekent, dan geeft de werkgever dit door aan het UWV. Na afloop van de vergunningsperiode kan de werkgever bij het UWV een WW-uitkering aanvragen voor zijn werknemers voor de uren die niet gewerkt zijn tijdens de vergunningsperiode. Werknemers die voldoen aan de eisen van de WW krijgen een uitkering. De werkgever betaalt het volledige loon door aan de werknemers. UWV betaalt de tijdelijke WW-uitkering aan de werkgever. Op deze manier bespaart de werkgever op de loonkosten en de werknemers hoeven niet ontslagen worden.

 

Vragen? Neem dan gerust contact met ons op.