Welke regelingen zijn er voor u als werkgever?

Er wordt tijdens de coronacrisis zo veel gecommuniceerd door overheid en gelieerde instanties dat wij goed kunnen voorstellen dat er voor u soms geen overzicht meer is over de verschillende regelingen. Middels deze samenvatting zetten wij de belangrijkste regelingen voor u als werkgever op een rijtje.

NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Wat houdt de NOW-regeling in?
Dit is een compensatie voor u als werkgever met personeel, die meer dan 20% omzetverlies verwacht.

Wanneer komt u in aanmerking voor deze regeling?
Om te bepalen wat het verlies is, wordt gekeken naar een kwart van de omzet over heel 2019. Deze omzet wordt vergeleken met een periode van 3 maanden uit 2020. Dit mag mrt-apr-mei zijn maar ook apr-mei-jun of mei-jun-jul. De periode kan niet meer achteraf gewijzigd worden!

Hoeveel is de compensatie?
De compensatie is maximaal 90% van de loonsom plus 30% werkgeverslasten. Hiervan wordt 80% als voorschot uitbetaald. Die 90% geldt bij 100% omzetverlies. Is er minder verlies, dan geldt een evenredige compensatie. De loonsom van januari 2020 dient als basis.

Wat heb ik nodig om de aanvraag te doen?
De aanvragen kunnen sinds maandag 6 april 2020 worden ingediend. Hierbij zijn de volgende gegevens nodig:

 • Bedrijfsgegevens
 • Loonheffingennummer
 • Periode van omzetverlies
 • % omzetverlies
 • Rekeningnummer en tenaamstelling van de bankrekening, die bij de belastingdienst bekend is, dit moet onderbouwd met een kopie / scan / schermafbeelding
 • Indien een intermediair het formulier invult is een aanvullende opdrachtbevestiging en getekende volmacht nodig

Medewerkers moeten doorbetaald worden. Betaal medewerkers met een flexibel contract het loon, dat u in januari 2020 heeft betaald.

TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren)

Wat houdt deze regeling in?
Dit is een eenmalige gift van € 4.000 voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door de kabinetsmaatregelen. Belangrijkste voorwaarde is dat de hoofdactiviteit van uw onderneming valt onder de standaard bedrijfsindeling (SBI), die is gepubliceerd én dat er sprake is van een vestiging (privé adres valt buiten de regeling).

Hoe kunt u dit aanvragen?
De aanvraag kan online op de site van RVO, met e-herkenning 1 of DigiD. Houd het volgende bij de hand bij de aanvraag: KvK-nummer, SBI code, bankrekeningnummer en contactgegevens.

TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers)

Wat houdt deze regeling in?
Deze regeling geldt voor zelfstandige ondernemers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Wanneer heeft u recht op deze regeling?
U bent zelfstandig als u minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam bent in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep. DGA’s die meer dan 50% van de aandelen bezitten en gemiddeld 23,5 uur per week werkzaam zijn in de onderneming kunnen ook een beroep doen op de regeling.

Hoe kan ik dit aanvragen?
De regeling bestaat uit 2 onderdelen: een aanvullende uitkering voor levensonderhoud (1) en/of bedrijfskapitaal (2). Via uw eigen gemeente kunt u ondersteuning aanvragen middels DigiD.

 • De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen voor maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum (€ 1.050 voor alleenstaanden, € 1.500 voor gehuwden) en wordt per huishouden uitgekeerd. U vraagt de TOZO aan op het laagste inkomen binnen uw huishouden. Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw bedrijf en het inkomen van uw (eventuele) partner heeft geen invloed op uw recht op aanspraak. U hoeft het geld later niet terug te betalen.
 • De lening bedraagt maximaal € 10.157 tegen 2% rente, loopt maximaal 3 jaar en hoeft pas vanaf 1 januari 2021 te worden afgelost.

Uitstel van betaling voor belastingen
Het is voor de volgende belastingen mogelijk uitstel van betaling aan te vragen:

 • Inkomstenbelasting
 • Zorgverzekeringswet
 • Vennootschapsbelasting
 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting
 • Kansspelbelasting
 • Accijns
 • Verbruiksbelasting alcoholvrije dranken
 • Assurantiebelasting
 • Verhuurderheffing
 • Energiebelasting
 • Andere milieubelastingen

Let op: de dividendbelasting en motorrijtuigenbelasting vallen hier niet onder!

Belangrijke voorwaarde
Voorwaarde is dat er 1 (naheffings)aanslag opgelegd moet zijn. Op basis van dit aanslagnummer kan online uitstel worden aangevraagd voor ALLE belastingen. Alle toekomstige aanslagen gaan direct mee in de uitstel.

Hoe werkt de regeling verder?
Het uitstel gaat in op de dag dat u de aanvraag indient. Boetes hoeven na 3 maanden niet betaald te worden, deze worden automatisch kwijtgescholden.

Indien u uitstel wenst voor een periode langer dan 3 maanden, dan kan dit tot een schuldwaarde van maximaal € 20.000 zonder verklaring van een derde-deskundige via een brief. Boven de € 20.000 belastingschuld moet die verklaring wel worden meegestuurd. Voor een rechtspersoon hoeft geen aparte melding van betalingsonmacht te worden gedaan. Het verzoek om uitstel wordt in beginsel ook gezien als zodanig. Desondanks luidt het advies om wel het formulier ‘melding betalingsonmacht’ naar de belastingdienst te versturen.

Heeft u vragen over een van deze regelingen? Stel gerust uw vragen via info@sal4you.nl of bel naar 085-0471099. Wij staan u graag te woord.