Het is weer tijd voor het aanleveren van de jaaropgave 2022 bij de werknemers. Dit hoeft niet persoonlijk of per brief, dit mag ook digitaal. We helpen u graag herinneren waar u op moet letten bij het uitreiken van de jaaropgave.

De jaaropgave, een overzicht waar de werknemer zowel het loon als de daarover inhouden belasting en premies kan terugvinden over het zojuist afgesloten kalenderjaar (of eerder in geval van uitdiensttreding). Bij het opstellen en uitdelen van de jaaropgave gelden enkele regels en aandachtspunten. De jaaropgave is vormvrij, echter moeten de volgende zaken terug te vinden zijn in de opgave:

  • Naam van de werknemer;
  • Naam van de werkgever;
  • BSN (Burgerservicenummer) van de werknemer;
  • Het loon voor loonbelasting/volksverzekeringen;
  • Ingehouden loonbelasting/premie Volksverzekeringen;
  • Het totaalbedrag van de verrekende arbeidskorting;
  • Op het nettoloon ingehouden bijdrage ZVW;
  • Het bedrag aan premies werknemersverzekeringen dat de werkgever voor de medewerker heeft betaald;
  • De door de werkgever betaalde werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW).

De adresgegevens van zowel de organisatie als van de werknemer zijn niet verplicht om op de jaaropgave te vermelden. Indien de werkgever meer informatie op de jaaropgave vermeld dan verplicht loopt deze risico om in strijd te handelen met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Het is overigens niet verplicht om nu de jaaropgave te delen met de werknemer. Het is echter logisch, en getuigd van goed werkgeverschap, dat dit niet al te lange tijd na het afsluiten van het kalenderjaar gedeeld wordt. De werknemer heeft het overzicht nodig voor de belastingaangifte, welke vanaf 1 maart voor hem klaar staan.