De vrije ruimte is de ruimte die u hebt om uw werknemers vergoedingen en verstrekkingen te geven. De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de totale loonsom van het bedrijf. Deze vrije ruimte kan worden besteed aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen aan werknemers. Komen de vergoedingen boven de vrije ruimte, dan moet u over dat bedrag 80% belasting betalen.

Voorbeelden van vergoedingen die onder de vrije ruimte vallen.

 • Het kerstpakket
 • Andere kleine geschenken (verjaardag/ geboorte/ trouwdag etc)
 • Netto bonus aan de werknemers/DGA (max. € 2400,-)
 • VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)
 • Reiskostenvergoedingen, declaraties, voor reizen met eigen vervoer boven € 0,19 per kilometer, indien deze niet belast worden bij de werknemer
 • Werkruimte bij de werknemer thuis
 • Parkeer- veer- en tolgelden (met uitzondering van auto van de zaak)
 • Bedrijfsfitness (niet op de werkplek)
 • Fiets(plan), elektrische fiets, scooter, et cetera
 • Rentevoordeel van aan personeel verstrekte leningen (niet zijnde hypothecaire leningen voor de eigen woning)
 • Representatiekosten en relatiegeschenken t.b.v. van interne relaties
 • De kosten voor de werknemer bij een niet zakelijk etentje
 • Personeelsfeest (zie toelichting hieronder)

 

Personeelsfeest binnen de onderneming
Binnen de werkkostenregeling geldt een aparte regel voor personeelsfeesten. Wanneer het personeelsfeest op de werkplek gegeven wordt, dan is dit vrijgesteld en komt dit niet ten laste van uw vrije ruimte. Wordt het personeelsfeest op een externe locatie gehouden, dan moet dit als loon worden beschouwd en komt dit ten laste van de vrije ruimte. Indien er een feest wordt gehouden met een substantieel zakelijk karakter, bijvoorbeeld een borrel met uw klanten, dan is het wel vrijgesteld en komt het dus niet ten laste van de vrije ruimte.

Inzicht
Van belang is dus om inzichtelijk te maken welk deel van de vrije ruimte al benut is door andere zaken gedurende 2019. Zorg ervoor dat u een aparte grootboekrekening gebruikt om dit goed inzichtelijk te maken.

Wilt u meer weten over de WKR in het algemeen of heeft u vragen over de besteding van de vrije ruimte? Neem vrijblijvend contact met ons op. Dat kan via telefoon of e-mail.