Het kabinet komt met versoepelingen voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een belastingschuld hebben opgebouwd. De ondernemers krijgen langer de tijd om de belastingschuld af te lossen. Het maandelijkse bedrag mag vanaf heden per kwartaal betaald worden.

Daarnaast is het ook mogelijk om een incidentele betaalpauze in te stellen binnen de bestaande betalingsregeling. Ondernemers die gebruik willen maken van deze regeling moeten dan wel een schriftelijk verzoek hiervoor indienen. Uit dit schriftelijke verzoek moet blijken dat zij problemen hebben de schuld af te lossen. Hiermee hoopt het kabinet misbruik te voorkomen.

Tijdens de coronacrisis konden ondernemers tijdelijk uitstel krijgen bij het betalen van belastingen. Sinds April is het steunpakket afgelopen en vanaf 1 oktober hebben ondernemers vijf jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. Momenteel hebben 279.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld. De totale belastingschuld bedraagt 21 miljard euro.

Ongeveer 400.000 ondernemers hebben gebruik gemaakt van het tijdelijke uitstel. Een deel heeft de schuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels ruim de helft van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost.