Verlenging en aanpassing tegemoetkoming loonkosten (NOW) (via UWV)

De huidige regeling wordt verlengd, maar er vinden wel enkele wijzigingen plaats. De nieuwe regeling kan vanaf 6 juli (streven) worden aangevraagd. Voorwaarde blijft dat er minimaal 20% omzetverlies moet zijn. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd voor een periode van 3 maanden, startend op 1 juni, 1 juli, of 1 augustus. De regeling staat open voor verlenging en voor nieuwe aanvragen. Is er al gebruik gemaakt van de NOW-1, dan moet de aanvraag voor NOW-2 in periodes aansluiten.

De opslag voor de vaste kosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

De referentiemaand voor de loonsom wordt maart 2020. Daarnaast wordt in de al lopende NOW-regeling maart ook als uitgangspunt genomen als de loonsom in de maanden maart-mei hoger is dan in januari-maart. Dit is van belang voor seizoensgebonden bedrijven.

Bij de NOW-1 was sprake van een boete bij ontslag om bedrijfseconomische redenen middels een correctie van 150%. De correctie in NOW-2 wordt 100%. Er wordt dus alleen gecorrigeerd voor de werkelijke kosten. Doel blijft behoud van banen, maar omdat de crisis langer duurt is het niet te voorkomen dat er ontslagen gaan komen. De wettelijk bescherming blijft onverminderd van kracht. Werkgevers die de NOW-2 aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Om werkgevers en werknemers daarbij te helpen, trekt het kabinet 50 miljoen euro uit voor het crisisprogramma NL leert door (zie verderop), waar mensen vanaf juli kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen. Tot slot krijgen vakbonden inspraak als een werkgever meer dan 20 werknemers wil ontslaan.

Bij het aanvragen van de NOW-2 verklaart de werkgever over het boekjaar 2020 geen dividend en/of bonus uit te keren aan het bestuur / de directie. Tevens verklaart de werkgever geen eigen aandelen te zullen inkopen. Dit is van toepassing voor bedrijven met een voorschot vanaf € 100.000 of een te verwachten subsidie van € 125.000 of hoger.

Het aanvragen van de NOW-1 is mogelijk tot 5 juni. Deze termijn was 31 mei. De verruiming is vooral voor werkgevers die in januari geen loonsom hadden, maar wel in maart. Deze werkgevers kwamen mogelijk eerst niet in aanmerking of hun aanvraag was afgewezen. Werkgevers die door de wijziging wel in aanmerking komen kunnen nu alsnog een aanvraag indienen, maar krijgen geen voorschot meer. Afgewezen aanvragen i.v.m ontbrekende loonsom januari worden door UWV actief benaderd.

De vaststelling van het werkelijke subsidiebedrag wordt op zijn vroegst vanaf 7 september gerealiseerd voor de NOW-1.

Bedrijven met een voorschot van meer dan € 20.000 dienen een derde verklaring te overleggen. Bedrijven met een voorschot boven de € 100.000 hebben een accountantsverklaring nodig.

Let op: subsidies die ondernemers ontvangen worden als omzet meegerekend (TOGS en TVL)