Vakantiegeld 2020

Als je in loondienst bent bouw je vakantiegeld op. Dit is 8% van het bruto salaris. Vakantiegeld opbouw loopt van 1 juni t/m 31 mei. Uitbetaling vindt plaats in de maand mei.

WMM
De vakantiebijslag is geregeld in de Wet minimumloon en minimumvakantietoeslag. Hierin staat dat werknemers het recht hebben op minimaal 8% vakantiebijslag over hun loon tot een bepaald maximum.

Hoogte vakantiegeld
De werkgever is verplicht om zijn werknemers een vakantiebijslag van 8% van hun loon uit te keren. Krijgt de werknemer meer dan drie maal het minimumloon, dan hoeft over het meerdere geen bijslag te worden betaald.

Maximering
De hoogte van de maximering die in de WMM geldt voor werknemers met een salaris van meer dan driemaal het minimum is dus afhankelijk van de hoogte van het minimumloon. De vakantiebijslag wordt meestal berekend over de periode van 1 juni tot en met 31 mei.

Loon
Vakantiebijslag wordt berekend over het brutoloon. Ook provisie, gevarengeld of prestatietoeslag valt onder het loon.

Voor vakantiegeld geldt echter een bijzonder tarief.  Hoe hoog dit bijzonder tarief is, is afhankelijk van het jaarsalaris.