Het UWV verstuurt uiterlijk 14 maart 2021 de voorlopige berekeningen 2020 van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De Wtl bestaat uit 3 tegemoetkomingen voor werkgevers, en is bedoeld om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of te houden. In de brief die werkgevers ontvangen staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV’s), het lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). Heeft u deze brief ontvangen? Stuurt u deze dan aan ons door, zodat wij kunnen controleren of de gegevens juist zijn. Voor vragen of meer informatie mag u contact opnemen met ons kantoor.