Transitievergoeding per 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 heeft een werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst bij ontslag het recht op een transitievergoeding. Wettelijk gezien heeft de werknemer het recht op 1/3e deel van zijn maandsalaris per heel dienstjaar vanaf de eerste dag dat hij/zij in dienst is getreden. Wanneer een werknemer langer dan 10 jaar in dienst is komt de verhoogde opbouw te vervallen.

Toevoegen andere looncomponenten

Bij het basis bruto maandsalaris komt eventueel andere lonen en de vakantiebijslag bij op.
Als ze van toepassing zijn worden de volgende vormen van salaris in de berekening meegeteld:

 • Bonussen;
 • Winstuitkeringen;
 • Ploegentoeslagen;
 • Overwerkvergoedingen;
 • Variabele eindejaarsuitkeringen.

Bent u niet in staat de vergoeding in 1 keer te betalen? Dan kunt u de transitievergoeding in termijnen betalen, verspreid over maximaal 6 maanden. U bent als werkgever dan wel de wettelijke rente verschuldigd. De rente wordt berekend over het deel van de transitievergoeding dat nog niet is uitbetaald.

 

Voorbeeld 1: de arbeidsovereenkomst duurde 9 jaar en 5 dagen. Het bruto maandsalaris was € 3.000. Het bruto uurloon was € 20. De werknemer werkte 8 uur per dag.

 • Eerst wordt de vergoeding berekend over het aantal volledig gewerkte jaren: 9 jaar x (1/3 van € 3.000) = € 9.000.
 • Daarna wordt de vergoeding berekend over de laatste 5 dagen. Het totale salaris over de laatste 5 dagen is: 5 x 8 (gewerkte uren) x € 20 (bruto uurloon) = € 800.
  De berekening volgens de formule is: het bruto salaris ontvangen over resterende deel arbeidsovereenkomst gedeeld door volledig maandsalaris, maal 1/3 bruto maandsalaris gedeeld door 12 (maanden). Oftewel  (800/ 3000) x (1000/12) =  22,22
 • Het totaal aan transitievergoeding is € 9.000 + € 22,22 = € 9.022,22

 

Voorbeeld 2: De werknemer wordt tijdens zijn proeftijd ontslagen. De arbeidsovereenkomst heeft in totaal 5 dagen geduurd. Het brutosalaris over deze 5 dagen is € 800. Dit wordt beschouwd als het loon per maand. De berekening is dan als volgt:

 • (€ 800 / € 800) x (1/3 x € 800)/12) = 1 x (€ 266,67/12) = € 22,22. De werknemer krijgt dus € 22,22 transitievergoeding voor de 5 dagen dat hij in dienst was.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op door te mailen naar info@sal4you.nl of te bellen naar 085-0471099.