De Belastingdienst voert bij ontvangst van de loonaangifte een aantal automatische controles uit. Blijkt daaruit dat de gegevens uit de aangifte niet aan de eisen voldoen? Dan ontvangt u van de Belastingdienst een rapport Foutmeldingen werknemersgegevens. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naam, adres- en loongegevens.

Om u te helpen bij het corrigeren van de fouten in de werknemersgegevens, publiceert de Belastingdienst de ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens’. In het document wordt een uitleg gegeven over wat een foutcode betekent en hoe u deze fout kunt corrigeren. De toelichting foutmeldingen werknemersgegevens geldt alleen voor de eerste helft van 2021. Voor loonaangiftes na het zesde aangiftetijdvak 2021 – bij aangifte per maand is dat juni – publiceert de Belastingdienst weer een nieuwe toelichting.

Heeft u een brief met de foutmelding ontvangen van de Belastingdienst? Dan verzoeken wij u deze door te sturen naar ons. Stuurt u hiervoor een mail naar info@sal4you.nl of naar het e-mailadres van uw specifieke contactpersoon.