Terugbetaling NOW dreigt

Werkgevers dreigen een deel van de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) terug te moeten betalen.

Als er in januari 2020 extra beloningen (overuren , 13e maand, bonussen etc.) zijn uitbetaald.
Voor de berekening van de NOW-subsidie wordt de loonsom van januari 2020 als uitgangspunt genomen. Deze loonsom wordt keer 3 gedaan. Als blijkt dat de loonsom van maart t/m mei 2020 lager is dan moet er terugbetaald worden.