Tegemoetkoming vaste lasten MKB

Vanaf dinsdag 30 juni 12.00 uur kan de TVL aangevraagd worden op deze website met behulp van e-herkenning of DigiD.

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor de sectoren die het zwaarst zijn getroffen door de Coronacrisis. Het betreft dezelfde sectoren die zijn vastgesteld voor de TOGS regeling. Als u aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u minimaal € 1.000 en maximaal € 50.000.

De voorwaarden zijn als volgt:

  • Meer dan 30% omzetverlies
  • Minimaal € 4.000 vaste lasten in de periode juni t/m september (excl loonkosten)

De hoogte van de subsidie wordt als volgt bepaald:

Normale omzet X omzetverlies in % X aandeel vaste lasten in % x 50%

Hierbij wordt gesteld dat:

Normale omzet = omzet van 1 juni t/m 30 september 2019 (uitzonderingen volgen verderop)

Omzetverlies in % = normale omzet – verwachte omzet juni t/m september 2020 / normale omzet X 100

Aandeel vaste lasten in % = hiervoor wordt gebruik gemaakt van de branchegegevens van het CBS.

Een handige rekentool vindt u hier.

50% = de TVL vergoedt maximaal 50% van de vaste lasten

De TVL is, net als de TOGS, een eenmalige uitkering. U ontvangt een voorschot van 80%. Voor 1 april 2021 moet het werkelijke omzetverlies worden gemeld. Op basis hiervan volgt de definitieve vaststelling. Er zijn daarna 3 scenario’s mogelijk:

  1. Minder verlies: u ontvangt minder dan de resterende 20% of moet subsidie terugbetalen
  2. Verlies is gelijk aan opgave: u ontvangt resterende 20%
  3. Hoger verlies: u ontvangt hogere subsidie, tot maximaal € 50.000

Aanvragen kunnen tot en met 30 oktober 2020 ingediend worden. Het kan dus verstandig zijn om even af te wachten hoe uw omzet zich gaat ontwikkelen, uiteraard mits uw financiële situatie dit toestaat.

Uitzonderingen

Bent u tussen 1 april en 15 november 2019 gestart met uw bedrijf?

Dan wordt de omzet gebruikt in de eerste 4 maanden na de start van uw bedrijf in 2019. Uw startdatum is de datum waarop u zich inschreef bij KVK.

Bent u tussen 16 november 2019 en 29 februari 2020 gestart?

Dan wordt uw gemiddelde maandelijkse omzet gebruikt vanaf de start van uw bedrijf tot en met 29 februari 2020, gedeeld door het aantal maanden en dan vermenigvuldigd met 4. Uw startdatum is de datum waarop u zich inschreef bij KVK.

Bent u tussen 1 maart en 15 maart 2020 gestart?

Dan kan uw omzet onder normale omstandigheden niet bepalen worden. U ontvangt de minimale tegemoetkoming van € 1.000 als u van juni tot en met september 2020 tenminste 30% omzetverlies heeft en als uw vaste lasten minimaal € 4.000 zijn.

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Neem dan contact met ons op.