De fiscale aftrek voor scholingsuitgaven in de aangifte Inkomstenbelasting (IB) komt te vervallen per 1 januari 2022. Daarvoor komt in de plaats het STAP-budget voor opleiding en ontwikkeling.

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van maximaal € 1.000 aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet Stimulans Arbeidsmarktpositie-budget (STAP-budget). Hiermee wil de overheid natuurlijke personen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt helpen zich te ontwikkelen om hun positie te verbeteren.

De huidige belastingaftrek voor studiekosten (scholingsuitgaven) komt vanaf belastingjaar 2022 te vervallen. Het STAP-budget dat hiervoor in de plaats komt is een beperkter uitgavenregeling.

Aanvragen STAP-budget

De aanvraag van het STAP-budget kan vanaf 1 maart 2022 via het STAP-portaal van UWV. UWV controleert en betaalt na goedkeuring het budget rechtstreeks aan de opleider.

Wel vrijstelling loonheffingen

Werknemers kunnen van hun werkgever scholing krijgen die is vrijgesteld van loonheffing. Vanaf 2021 geldt dit ook voor ex-werknemers. De werkgever betaalt dan geen loonheffingen over de scholingskosten. Zo wil het kabinet (om)scholing toegankelijker maken.

Aanvullende informatie

In Aftrek studiekosten vervalt vanaf 2022 en wordt STAP-budget en op de website van het UWV vindt u een pagina met meer informatie.

Meer informatie over de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven leest u op rijksoverheid.nl.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-0471099. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sal4you.nl. We helpen u graag op weg.