Sinds 2006 staat de onbelaste reiskostenvergoeding op €0,19 per kilometer. Deze vergoeding stijgt per 1 januari 2023 naar €0,21 per km en per 1 januari 2024 naar €0,22 per kilometer. 

Zakelijke kilometers die de werknemer met eigen vervoer maakt kan een werkgever, onder de regels van de werkkostenregeling, onbelast vergoeden. Per 1 januari 2023 stijgt het bedrag van deze vrijstelling van €0,19 naar €0,21 per km.
Doordat voor de onbelaste vergoeding van de reiskosten niet is afgesproken dat deze jaarlijks wordt geïndexeerd staat deze sinds 2006 al op €0,19 per kilometer. Nu, 16 jaar later, wordt deze opnieuw geïndexeerd en verhoogd naar €0,21 per km en in 2024 zelfs naar €0,22 per km.

Aanwijzen als eindheffingsloon
Als de werkgever voldoet aan de voorwaarden, gaat de fiscus er tot en met het maximum van €0,21 per km van uit dat de werkgever die vergoeding heeft aangewezen als eindheffingsloon. Indien de werkgever een hoger bedrag vergoed is er sprake van een bovenmatig deel. Dit deel moet hij als loon belasten bij de werknemer of hij kan ervoor kiezen om het aan te wijzen als eindheffingsloon ten laste van de vrije ruimte. Onder zakelijke kilometers valt ook het woon-werkverkeer van de werknemer.

Werkgever kiest zelf of hij de reiskostenvergoeding wil verhogen
Het bedrag van de gerichte vrijstelling gaat omhoog, maar het is aan de werkgever om dit ook in de arbeidsvoorwaarden van de werknemer door te voeren. Dit is niet verplicht.