Andere regelingen

Sierteeltsector

Ondernemers in de sierteeltsector en delen van de voedingstuinbouw met een forse omzetdaling mogen aanspraak maken op een aanvullend steunpakket van 600 miljoen euro. Binnen deze omzetschaderegeling is de eerste 30% van de totale omzetdaling voor rekening van de onderneming, de overige 70% wordt door de staat gecompenseerd.

Fritesaardappeltelers

Deze bedrijven hebben het moeilijk nu de export grotendeels stil ligt en horeca gesloten is. De omzetschaderegeling is nodig omdat ondernemers in deze sector te maken hebben met doorlopende vaste lasten en productiekosten: teelt en oogst kunnen niet zomaar worden stilgelegd. Voor fritesaardappeltelers reserveert de overheid nog eens 50 miljoen euro. Dit geld is bedoeld als compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die ze in opslag hebben, maar niet meer tot frites verwerkt kunnen worden. De compensatie is 40% van de marktwaarde tussen september 2019 en februari 2020. De voorwaarden en de aanmeldprocedure worden nog uitgewerkt. Bedrijven in deze sector kunnen ook van de generieke steunmaatregelen gebruikmaken.

Lokale en regionale media

Voor lokale en regionale media komt er een tijdelijk steunfonds. Lokale omroepen en huis-aan-huiskranten krijgen een eenmalige bijdrage tussen de 4.000 en ‘enkele tienduizenden euro’s om de coronacrisis door te komen. Lokale media hebben de afgelopen weken hun reclame-inkomsten enorm zien teruglopen en beschikken doorgaans over weinig reserves. Met de maatregel wil het kabinet de lokale informatievoorziening op peil houden.

Culturele sector

De culturele sector krijgt 300 miljoen euro extra steun, bovenop de generieke kabinetsmaatregelen. Doel is de werkgelegenheid in deze sector te behouden en ervoor te zorgen dat cultuurinstellingen kunnen investeren in het komende culturele seizoen.

De extra subsidie is vooral bedoeld voor instellingen die essentieel zijn voor de sector als geheel. De gedachte daarbij is dat als die organisaties de coronacrisis goed doorkomen ze daarna de opdrachtenstroom ook richting zzp’ers weer op gang kunnen brengen.