Onbelaste reiskostenvergoeding

Bent u met medewerkers een vaste reiskostenvergoeding overeengekomen, dan voldoen uw medewerkers waarschijnlijk niet aan de eisen voor een onbelaste vergoeding als zij op meer dagen thuiswerken dan afgesproken. Immers, de medewerker ontvangt dan ook een onbelaste vergoeding voor dagen dat hij/zij niet naar het werk reist.

In een apart beleidsbesluit is aangegeven dat u als werkgever een reiskostenvergoeding betaalt, die tijdelijk uitgaat van minder thuiswerkdagen, dat u deze toch kan uitbetalen zonder fiscale gevolgen. Dus u kunt als werkgever blijven uitgaan van het reispatroon waar de vergoeding al op gebaseerd was.

Als werkgever mag je ook de reiskostenvergoeding stopzetten vanaf 1 mei 2020.