Werkgevers kunnen sinds 7 oktober 2020 de definitieve berekening aanvragen voor de NOW1.

Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 stelt het UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar u als werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of – bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat – een terugvordering.

In december is het UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen.

Betalingsregeling

Als u als werkgever teveel voorschot heeft ontvangen, moet u het verschil tussen het voorschot en de definitieve tegemoetkoming terugbetalen. Wacht met terugbetalen tot u een beslissing van UWV heeft ontvangen over de definitieve berekening.

Vervolgens mag u het bedrag dan in maandelijkse termijnen terugbetalen. Neem voor een betalingsregeling contact op met UWV Telefoon NOW.

NOW Telefoon 088 – 898 20 04.

 

Definitieve berekening

We adviseren u om altijd een definitieve berekening aan te vragen. Ook als u denkt dat u te veel voorschot heeft ontvangen. Als u geen aanvraag doet, gaat het UWV ervan uit dat u geen recht heeft op een tegemoetkoming. U moet het voorschot dan terugbetalen. U heeft tot en met 31 oktober 2021 de tijd om een aanvraag te doen.

Als het UWV de aanvraag heeft ontvangen, berekenen zij de definitieve tegemoetkoming. De beslissing wordt per post naar u opgestuurd. Dit gebeurt meestal binnen 12 weken. In de brief staat welk bedrag u nog krijgt of moet terugbetalen, maar het kan ook zijn dat het ontvangen voorschot gelijk is aan de definitieve tegemoetkoming. U hoeft dan niets te betalen.

Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u bezwaar maken. Doe dit altijd binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.

Andere aanvraagtermijn

In de beslissing die u als werkgever heeft ontvangen over het voorschot staat een andere aanvraagtermijn. Let op: die informatie klopt niet. Ook staat in deze brief mogelijk ten onrechte dat het UWV een accountantsverklaring nodig heeft. U kunt hier controleren of een verklaring voor de werkgever verplicht is.

Heeft u vragen over het aanvragen over de definitieve berekening? Neem dan gerust contact op, we helpen u graag.