NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid)

Basis voor deze regeling is het behouden van banen en inkomens door zoveel mogelijk werknemers aan het werk te houden. De regeling is ook bedoeld voor de DGA die verzekerd is, voor de werknemersverzekeringen en voor recent gestarte ondernemers die voor 1 maart 2020 minstens 1 maand omzet hebben gedraaid. Het percentage van verlies in omzet is bepalend voor het percentage van de tegemoetkoming. Om het verlies te bepalen wordt een kwart van de omzet over boekjaar 2019 vergeleken met de verwachte omzet over een periode van 3 maanden. Om de loonsom te bepalen kijkt het UWV naar de aangifte loonheffingen van januari 2020. Als die ontbreekt, gebruikt UWV de loonsom van november 2019. De totale loonsom wordt verhoogd met 30% om alle kosten te compenseren. Flexibele werknemers moeten doorbetaald worden op basis van het loon van januari 2020 of november 2019 indien de aangifte van januari ontbreekt.

Wij kunnen de NOW voor u aanvragen. Daarvoor vragen wij u, op advies van onze brancheverenigingen, een aanvullende opdrachtbevestiging te tekenen en een machtiging dat wij dit namens uw bedrijf mogen doen.

Met seizoensarbeid is in de NOW geen rekening gehouden. Het kabinet zoekt naar een uitvoerbare regeling voor bedrijven met seizoensarbeid, waarvoor de NOW door de huidige voorwaarden niet aansluit bij de praktijk. Gekeken wordt naar een aparte regeling, die aansluit bij de problematiek van seizoensarbeid. Het kabinet zegt toe op korte termijn de Tweede Kamer te informeren.

Wat is er verruimd bij de NOW-regeling?

De concernbepaling in de NOW-regeling is verruimd. Heb je meerdere werkmaatschappijen die door de coronacrisis meer dan twintig procent omzetverlies hebben maar behoren tot een concern dat niet aan die voorwaarde voldoet, dan mag je toch de NOW aanvragen. Individuele werkmaatschappijen van een concern die een omzetdaling van meer dan 20% hebben kunnen nu dus ook subsidie voor hun loonkosten aanvragen, ondanks dat het concern als geheel geen omzetdaling van meer dan 20% heeft.

Hiervoor gelden wel extra voorwaarden. Zo moet je afspraken maken met vakbonden over werkbehoud of met de vertegenwoordiging van werknemers, indien je minder dan 20 werknemers in dienst hebt. Daarnaast moet je voor 2020 afzien van het uitkeren van dividend of bonussen. Ook moet de werkmaatschappij een eigen rechtspersoonlijkheid hebben (bijvoorbeeld een bv of nv zijn). Dus het geldt niet voor een vestiging of business unit, die onderdeel uitmaakt van een rechtspersoon, maar alleen voor de rechtspersoon zelf. Overigens, concerns met personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau.