Sinds maandag 15 februari is het voor werkgevers mogelijk een aanvraag te doen voor de vierde NOW-aanvraagperiode. De aanvraagperiode duurt tot en met zondag 14 maart 2021. De tegemoetkoming in loonkosten is voor de periode januari, februari en maart 2021.

Het aanvragen van een tegemoetkoming voor de eerste, tweede en derde aanvraagperiode is niet meer mogelijk. In totaal zijn er 5 aanvraagperiodes om een tegemoetkoming aan te vragen.

Vierde aanvraagperiode

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen sinds maandag 15 februari tot en met zondag 14 maart terecht bij UWV. Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen.

Voor de aanvraag heb je de volgende gegevens nodig:

 • Het loonheffingennummer waarvoor je een aanvraag doet.
 • De 3 maanden waarover de werkgever minstens 20 procent omzetverlies verwacht.
 • Het verwachte percentage omzetverlies in die periode.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen aan de werkgever terug te betalen.

Het aanvragen van de tegemoetkoming NOW vierde periode doe je hier.

Voor de vierde aanvraagperiode geldt:

 • De werkgever kan tegemoetkoming aanvragen als hij over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20 procent heeft.
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming gaat UWV uit van de loonsom van juni 2020.
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden.
 • Heeft de werkgever tegemoetkoming ontvangen voor de derde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden waarin hij omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.
 • De tegemoetkoming is maximaal 85 procent van de loonkosten.
 • De loonsom mag met maximaal 10 procent dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
 • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft hij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW.
 • Het maakt niet uit of de werkgever ook een tegemoetkoming heeft ontvangen voor eerdere periodes.

Geen tegemoetkoming voor 3e aanvraagperiode?

Als de werkgever voor het eerst NOW aanvraagt of als er geen tegemoetkoming voor de derde aanvraagperiode is toegekend, dan kan de werkgever kiezen uit omzetverlies vanaf:

 1. 1 januari: je geeft dan het percentage omzetverlies door over januari, februari en maart 2021.
 2. 1 februari: je geeft dan het percentage omzetverlies door over februari, maart en april 2021.
 3. 1 maart: je geeft dan het percentage omzetverlies door over maart, april en mei 2021.

Let op: de gekozen 3 maanden waarin de werkgever omzetverlies verwacht, kun je niet meer aanpassen.

Onderdeel van concern?

Dan moeten de periode en het percentage omzetverlies overeenkomen met die van andere onderdelen van het concern.

Voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt: omzetverlies van rechtspersonen die geen Nederlands loon hebben, tel je niet mee.

Heeft het concern minder dan 20 procent omzetverlies, dan kun je mogelijk een aanvraag doen op werkmaatschappijniveau. Dan gelden wel aanvullende voorwaarden. Je hebt bijvoorbeeld een overeenkomst nodig over werkbehoud met een vakbond. Of een andere vertegenwoordiging van werknemers als de werkgever minder dan 20 werknemers heeft.

Nieuw bedrijf of bedrijf overgenomen?

Is de werkgever tussen 1 januari 2019 en 2 februari 2020 gestart met een bedrijf of heeft hij een (onderdeel van een) bedrijf overgenomen? Dan ga je uit van de omzet in de periode vanaf de datum van de start of overname tot en met 29 februari 2020. De uitkomst reken je om naar 3 maanden. Het gaat hierbij om de omzet over de volledige kalendermaanden, gerekend vanaf de eerste volledige kalendermaand. Als de werkgever op of na 2 februari 2020 is gestart, komt hij niet in aanmerking voor een tegemoetkoming.

Voorschot

UWV betaalt 80 procent van de tegemoetkoming als voorschot. Dit voorschot betaalt UWV in 3 keer binnen een periode van ongeveer 3 maanden. Mocht het bedrijf in de tussentijd stoppen, dan stopt UWV de betaling.

UWV streeft ernaar om 2 tot 4 weken nadat de aanvraag is goedgekeurd, de eerste betaling te doen. De aanvraag moet wel volledig zijn.

Plichten werkgever

Als de werkgever een tegemoetkoming NOW voor de vierde aanvraagperiode ontvangt, dan zijn dit de plichten:

Loon

 • Gebruik de tegemoetkoming in ieder geval om de loonkosten te betalen. Wat overblijft kun je gebruiken voor andere noodzakelijke kosten die het bedrijf maakt.
 • Houd de loonsom zo veel mogelijk gelijk. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming. Houd de werknemers, ongeacht de contractvorm, dan ook zo veel mogelijk in dienst en betaal het loon van de werknemers door.

Ontslag en omscholing

 • Als de werkgever een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, heeft hij een inspanningsplicht om de werknemer te begeleiden naar ander werk.
 • Als de werkgever een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft hij ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW. Dit kan vanaf het moment dat je de aanvraag voor de tegemoetkoming voor de derde periode kunt indienen. Doet de werkgever dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5 procent verlaagd.
 • Stimuleer de werknemers om zich bij te scholen of om te scholen, zodat zij zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie. Hiervoor moet de werkgever bij de NOW-aanvraag een verklaring afleggen. Via het crisisprogramma Nederland Leert Door kunnen mensen kosteloos online scholing volgen en adviezen voor hun ontwikkeling krijgen.

Administratie

 • Houd een administratie bij waarmee wij kunnen controleren of u aan alle voorwaarden voor de tegemoetkoming voldoet. Bewaar dit tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming.
 • Informeer de ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of de werknemers over de tegemoetkoming.
 • Blijf de loonaangifte op tijd doen.
 • Bel UWV als je informatie hebt die gevolgen heeft voor de tegemoetkoming, bijvoorbeeld als de werkgever stopt met het bedrijf.
 • Werk mee aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken als dat nodig is om een beslissing over de tegemoetkoming te nemen. UWV kan tot 5 jaar na de vaststelling van de tegemoetkoming onderzoek doen.
 • Als de werkgever een aanvraag definitieve berekening doet, stuur je een derdenverklaring of accountantsverklaring mee als dat nodig is.
  • Een derdenverklaring is verplicht bij een voorschot tussen € 20.000 en € 100.000, of een definitieve tegemoetkoming tussen € 25.000 en € 125.000 (ongeacht de hoogte van het voorschot).
  • Een accountantsverklaring is verplicht bij een voorschot van € 100.000 of meer, een definitieve tegemoetkoming van € 125.000 of meer (ongeacht de hoogte van het betaalde voorschot), of een aanvraag op werkmaatschappijniveau.

Winstuitkering, bonus en aandelen

Keer geen winstuitkering en bonussen uit aan aandeelhouders, bestuur en directie, en koop geen eigen aandelen. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming € 100.000 of meer is, of als de definitieve tegemoetkoming € 125.000 of meer is.

Aanvraag op werkmaatschappij-niveau: dan mag de moedermaatschappij of het groepshoofd van de groep waar de werkmaatschappij onderdeel van is ook geen bonussen uitkeren en mag de groep geen dividend/winstuitkering uitkeren of eigen aandelen inkopen. Dit geldt ook als het voorschot lager dan € 100.000 is of de definitieve tegemoetkoming lager is dan € 125.000. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Heb je vragen over de vierde aanvraagperiode van de NOW? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag.