NOW 3 aanvragen Bij UWV vanaf maandag 16 november 9 uur

Werkgevers kunnen vanaf maandag 16 november de aanvraag doen voor de tegemoetkoming in de loonkosten voor de 3e periode van de NOW-regeling. De tegemoetkoming is voor de maanden oktober t/m december 2020.

Aanvragen kan t/m zondag 13 december 2020.

Voorwaarden wijken af

Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020.

De voorwaarden zijn op een aantal punten afwijkend ten opzichte van de vorige periode:

  • De tegemoetkoming in de loonkosten is nu niet maximaal 90 procent, maar maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies.
  • De loonsom mag met 10 procent dalen zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming.
  • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag vervalt.
  • Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk.
  • Bij bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze derde aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV Telefoon NOW voor van werk naar werk-ondersteuning.

UWV betaalt in eerste instantie een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Hulp nodig? Wij staan weer voor u klaar, neem dan contact met ons op.