Nieuwe tweejarige cao voor Bouw & Infra

De vakbonden en werkgevers zijn tot een akkoord gekomen voor een nieuwe cao. Deze nieuwe cao geldt voor een periode van twee jaar en gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

Onzekerheid

De bouw- en infrasector hebben te maken met onzekere vooruitzichten door corona en stikstof. Desalniettemin vindt de sector het belangrijk om goede afspraken te maken voor de toekomst. De looptijd van de cao stelt werkgevers en werknemers ook in staat om de gemaakte afspraken zorgvuldig uit te werken en in te voeren tijdens de looptijd van de cao.

Loonsverhogingen en eenmalige uitkering

De cao-lonen worden gedurende de looptijd van de cao met 4,5% verhoogd in twee stappen. Per 1 augustus 2021 krijgen werknemers er 1,5% bij en per 1 januari 2022 worden de lonen met 3% verhoogd. Daarnaast krijgen werknemers een eenmalige uitkering van 1%, die wordt uitgekeerd in december 2021.

De cao Bouw & Infra geldt voor 110.000 mensen.

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-0471099. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sal4you.nl. We helpen u graag op weg.