Vanaf vandaag is het eerste aanvraagtijdvak van het STAP-budget geopend en morgen, 1 maart, is het de beurt aan de SLIM-regeling. Wel zijn er een aantal nieuwe regels op voor deze scholingssubsidies.

Vanaf morgenochtend 1 maart om 09:00 uur kunnen werkgevers via de Stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM) maximaal € 25.000 subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van opleiding en ontwikkeling van werknemers. Het eerste aanvraagtijdvlak dit jaar voor individuele mkb’ers (minder dan 250 werknemers en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen) is tot en met 30 maart 17:00 uur geopend. Voor dit tijdvak is er maximaal € 15 miljoen beschikbaar. Wordt dit subsidieplatform overschreden, dan bepaalt een loting in welke volgorde de subsidieaanvraag wordt behandeld.

SLIM-voorschot kan teruggevorderd worden
Om de regeling toegankelijker te maken kunnen werkgevers vanaf komend tijdvak een voorschot van 50% ontvangen over het subsidiebedrag. Voorheen moesten werkgevers zelf de activiteiten voorfinancieren. De overige 50% wordt na de definitieve vaststelling van de subsidie toegekend. Als achteraf blijkt dat een werkgever geen scholingsactiviteit heeft uitgevoerd of zich niet aan de voorwaarden van de SLIM-regeling heeft gehouden kan het voorschot teruggevorderd worden.

Uitsluiten van opleidingen voor STAP mogelijk
Sinds vanochtend 10:00 uur kunnen werknemers voor een opleiding of cursus weer het STAP-budget van maximaal € 1.000 aanvragen. Het eerste subsidietijdvak van dit jaar zou eigenlijk al in januari openen, maar werd geschrapt vanwege ‘misbruik en oneigenlijk gebruik’ van het budget. Om dit tegen te gaan heeft het kabinet een aantal regels gewijzigd. Zo geldt er voortaan een maximum van 300 subsidietoekenningen per jaar per opleider. Ook wordt er per 1 mei de definitie van scholing aangescherpt en kunnen nu ook specifieke opleidingen worden uitgesloten bij misbruik van STAP.