Nieuwe regeling: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) (via RVO)

Bedrijven in sectoren die in het eerste pakket gebruik konden maken van de TOGS (€ 4.000 tegemoetkoming) komen nu in aanmerking voor deze nieuwe regeling. De TOGS geldt tot 15 juni, maar kan tot 26 juni worden aangevraagd. De TVL kan vanaf half juni worden aangevraagd en geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni. Er is dus een overloop in de regelingen.

Ondernemers kunnen maximaal € 20.000 tegemoetkoming krijgen voor de komende 3 maanden om de vaste lasten te betalen. De regeling wordt de komende weken uitgewerkt, maar er is bekend dat de omvang van het bedrijf invloed heeft en de mate van omzetderving minimaal 30% moet zijn. Voor het vaststellen van de hoogte van de vaste lasten (exclusief loon) wordt er gerekend met een gemiddeld % per sector. Ook deze tegemoetkoming is belastingvrij, maar wordt wel als omzet voor de NOW meegerekend.