Lagere loonsom tijdens de NOW?

Als u als werkgever de NOW heeft aangevraagd en de loonsom is in de periode maart t/m mei lager ten opzichte van de loonsom van januari dit jaar dan kan dit een nadelig effect hebben.

U wilt natuurlijk niet achteraf worden geconfronteerd met terugbetaling van de subsidie van de NOW-regeling. De loonkosten worden benaderd door de loonsom te verhogen met het percentage voor extra werkgeverslasten van 30%.

Verrekening

Ongeacht de hoogte van de toegekende subsidie wordt achteraf 90% van de verminderde loonsom op het ontvangen bedrag op het moment dat de loonsom in de periode maart t/m mei lager ligt dan de loonsom in januari. Voor elke euro minder loonkosten krijgt de werkgever € 0,90 minder subsidie NOW.

Voorbeeld:

Een werkgever heeft een geschat omzetverlies van 60%. Hij ontvangt dus over 60% van zijn loonsom een subsidie van 90%. Bij een loonsom van € 700.000,- in januari leidt dat tot een verwachte vaststelling van een subsidie voor de NOW van ( 0,6 * € 700.000,- * 3 * 1,3*0,9) = € 1.474.200,- in totaal. Er wordt een voorschot uitgekeerd ter hoogte van 80% € 1.179.360,-

In de periode maart t/m mei is de loonsom € 400.000,- lager. Dit komt neer op ( € 400.000,- * 1,3) =     € 520.000,- aan loonkosten. Dit bedrag x 90% ( € 520.000 * 0,9) = € 468.000,- aan subsidie geleid. De werkgever krijgt € 468.000,- aan subsidie minder.

Het uiteindelijke subsidiebedrag is dus ( € € 1.474.200,- – € 468.000_ = € 1.006.200,-.  Het voorschot bedrag is te hoog en er moet dus terug betaald worden ( = € 173.160,-)