Laat uw berekening LIV en LKV controleren

Het UWV stuurt uiterlijk 15 maart een voorlopige berekening tegemoetkomingen WTL ( wet tegemoetkomingen loondomein) aan werkgevers die hier recht op hebben.

In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers en voor welke bedragen de werkgever recht heeft op 1 of meer loonkostenvoordelen (LKV), lage-inkomensvoordeel (LIV) of op het jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd LIV)

LIV
Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

LKV
Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Het gaat vooral om:
• Oudere werknemers met een uitkering;
• Werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering;
• Werknemers met een arbeidsbeperking.

Werkgevers dienen het verzoek voor een LKV zelf in via de loonaangifte. Daarnaast moet de werknemer een doelgroepverklaring LKV aanvragen bij het UWV of bij de gemeente.

Berekening LIV en LKV
U hoeft het LIV niet aan te vragen. Het UWV berekent op basis van uw aangifte loonheffingen over 2019 voor welke werknemers u recht heeft op LIV. Als u daarop recht heeft, stuurt het UWV u uiterlijk 15 maart 2020 een voorlopige berekening. Klopt de voorlopige berekening niet of mist u nog gegevens? Geef dit dan uiterlijk op 1 mei 2020 door aan de Belastingdienst. Stuur uw voorlopige berekening naar ons door zodat we deze kunnen controleren.

Meer weten?
Onze loonspecialisten Chantal en Patricia beantwoorden graag uw vragen. Zij zijn bereikbaar via: (085) 0471099