Hoe zit het met vakantiedagen bij ziekte van een werknemer?

Zoals bij iedereen bekend heeft elke werknemer recht op vakantiedagen. Werknemers hebben recht op 20 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband. Dit worden wettelijke vakantiedagen genoemd. Alle dagen, bijvoorbeeld door een cao, die bij die 20 dagen op komen, worden gedefinieerd als bovenwettelijke vakantiedagen. Tijdens deze vakantiedagen ontvangt de werknemer gewoon het salaris conform het contract.

Ziekte van een werknemer

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt en daardoor geen werk kan uitvoeren, worden er alsnog vakantiedagen opgebouwd. De kanttekening die daarbij moet worden gemaakt, is dat dit alleen de wettelijke vakantiedagen betreft. Het is echter per cao verschillend of bovenwettelijke vakantiedagen ook worden opgebouwd tijdens ziekte van een werknemer.

Ziekte tijdens vakantie

Uiteraard is het mogelijk dat een werknemer tijdens zijn of haar vakantie ziek is geworden. In dat geval is het mogelijk dat de werknemer zich bij de werkgever ziekmeldt en dit gaat dan niet ten koste van de vakantiedagen. Hiervoor dient echter wel met de huisarts contact te worden opgenomen.

Vakantie tijdens ziekte

Het kan natuurlijk ook andersom gaan. Een werknemer kan ook op vakantie willen, terwijl hij of zij ziek is. Dit dient in goed overleg te gaan met de werkgever en desbetreffende arts. Wanneer er medisch geen bezwaren zijn, mag een werknemer gewoon op vakantie gaan. Omdat een werknemer ziek is, kan het voorkomen dat een werknemer hiervoor geen vakantiedagen wil inzetten. Wettelijk gezien mag een werkgever dit weigeren.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp? Wij staan u graag te woord. Neem contact met ons op door te mailen naar info@sal4you.nl of te bellen naar 085-0471099.