Hoe om te gaan met betaalproblemen door het coronavirus?

Heeft u problemen met betalingen door het coronavirus of verwacht u deze te krijgen?

Wanneer u in de problemen komt met uw liquiditeit, biedt de Belastingdienst de mogelijkheid voor bijzonder uitstel van betaling.

Wat houdt dit in?

Wanneer u schriftelijk kunt onderbouwen dat u in liquiditeitsproblemen komt, door het Coronavirus, kunt u schriftelijk een verzoek indienen voor uitstel van betaling. Dit is mogelijk voor de volgende belastingen;

  • Omzetbelasting
  • Loonheffing
  • Vennootschapsbelasting
  • Inkomstenbelasting

Doormiddel van dit verzoek, heeft u de mogelijkheid om de belastingen later pas te voldoen, zonder dat er boetes worden opgelegd.
Invorderingsrente blijft echter wel verschuldigd.

De voorwaarden waaraan voldaan dient te worden;

  • U dient een te betalen aanslag te hebben ontvangen, die u niet kunt voldoen
  • Uw onderneming dient levensvatbaar te zijn
  • De aanslag moet op een later tijdstip kunnen worden voldaan
  • De verwachte duur van de liquiditeitsproblemen dient te worden vermeld
  • Een derde partij dient dit verzoek in te dienen

Daarnaast is het raadzaam om nog eens kritisch te kijken naar uw winstverwachting van dit jaar.
Wanneer u dit jaar minder winst verwacht te maken, is het goed om een nieuwe voorlopige aangifte in te dienen, hierdoor heeft u ook meer ruimte in uw liquide middelen. De vermindering van de voorlopige aangifte, heeft direct invloed op het te betalen bedrag.

Hoe eerder u een nieuwe voorlopige aangifte indient, hoe eerder deze wordt verwerkt. Komt u hiervoor in aanmerking en/of wilt u een nieuwe voorlopige aangifte indienen?

Onze loonspecialisten Chantal en Patricia beantwoorden graag uw vragen. Zij zijn bereikbaar via: (085) 0471099.