De transitievergoeding is een vergoeding die u krijgt bij het einde van uw contract. Daarom wordt dit ook wel een ontslagvergoeding genoemd. De hoogte van de ontslagvergoeding hangt af van uw salaris en de periode dat u in dienst was. Dit geldbedrag wordt door uw werkgever aan u betaald.

 

Wanneer heeft u recht op transitievergoeding?

U heeft recht op deze transitievergoeding als u in loondienst werkt en uw werkgever uw contract stopzet. Dit kan op verschillende manieren gebeuren:

  • Doordat werkgever uw contract opzegt, na toestemming van het UWV
  • Door uw contract via de rechter te ontbinden
  • Door uw tijdelijke contract niet te verlengen

 

In sommige gevallen heeft u ook recht op een transitievergoeding als u uw contract zelf stopzet. Dit kan alleen in zeer ernstige situaties, zoals bij seksuele intimidatie of discriminatie door uw werkgever.

 

Op hoeveel transitievergoeding heb ik recht?

De hoogte van de transitievergoeding hangt af van uw salaris en hoe lang u bij uw werkgever werkt. De vergoeding is dus voor iedereen anders. Per gewerkt jaar krijgt u 1/3 deel van uw bruto maandsalaris. Per gewerkte maand krijgt u 1/36 deel van uw bruto maandsalaris.

 

Uw bruto maandsalaris vind u op uw loonstrook. Dat is uw salaris voor aftrek van belastingen, dus een ander bedrag dan wat er op uw rekening wordt gestort. Voor het berekenen van uw ontslagvergoeding telt u bij uw maandsalaris het volgende op:

  • Vakantiegeld (8% van uw jaarloon)
  • Sommige toeslagen, dus geld wat u naast uw normale salaris krijgt. Wilt u zeker weten of u een toeslag mee mag tellen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Gewerkte dienstjaren

Had u meerdere contracten bij uw werkgever? Dan tellen alle contracten mee voor de ontslagvergoeding. Voorbeelden zijn:

  • Een uitzendcontract
  • Een contract voor hetzelfde werk, als het bedrijf is overgenomen

 

Tijd tussen contracten

Maar hoe zit het als u een periode uit dienst bent geweest? Als u tussen 2 contracten in 6 maanden of langer uit dienst bent geweest, dan tellen uw oude contracten niet mee bij het berekenen van de transitievergoeding.

Maar was u minder dan 6 maanden uit dienst? Dan tellen de oude contracten wél mee. De periode tussen de contracten telt niet mee.

Was u voor 1 juli 2015 minder dan 3 maanden uit dienst? Dan tellen die contracten ook mee.

 

Wilt u meer weten over de transitievergoeding of heeft u persoonlijk advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op, we helpen u graag op weg.