Gerichte vrijstelling voor thuiswerkkostenvergoeding vanaf 2022

Als gevolg van het coronavirus zijn veel mensen thuis gaan werken. Verwacht wordt dat ook na de coronamaatregelen een groot deel daarvan deels thuis blijft werken. Daarom is in het Belastingplan 2022 een gerichte vrijstelling in de werkkostenregeling opgenomen voor de vergoeding van thuiswerkkosten. Dit maakt het vanaf 1 januari 2022 mogelijk voor werkgevers om deze vergoeding vrij van loonheffingen toe te kennen aan de werknemer.

Samengevat:

  • De vergoeding wordt vastgesteld op maximaal €2 per dag dat men thuis werkt
  • Werkgever hoeft hierover geen loonheffing te betalen
  • De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer blijft. Deze bedraagt maximaal €0,19 per kilometer.
  • Werkgever kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding óf de reiskostenvergoeding uitkeren.

Vaste afspraken tussen werkgever en werknemer

Hiervoor kunnen vaste afspraken gemaakt worden over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuis werkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Op deze manier hoeft de werkgever niet per dag bij te houden of de werknemer recht heeft op de thuiswerkkostenvergoeding of reiskostenvergoeding. Als een werknemer het eerste deel van de dag op kantoor werkt en het andere deel vanuit huis, dan kiest de werkgever welke van beide vergoedingen hij op die dag geeft. Het is niet mogelijk om dan beide vergoedingen uit te keren.

128 dagenregeling

Een incidentele wijziging van de afspraken over thuiswerken en werken op een vaste werkplek hoeft niet te leiden tot aanpassing van de vaste vergoeding. Dit komt voort uit de 128 dagenregeling. Bij een meer structurele wijziging van de afspraken moet de vaste vergoeding wel worden herzien en zo nodig aangepast.

Meer weten over de thuiswerkkostenvergoeding 2022?

Kijk dan eens op de website van Rijksoverheid. Kunnen we je ergens mee helpen? Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-0471099. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sal4you.nl. We helpen u graag op weg.