Het normbedrag voor het ‘gebruikelijk loon’ van een directeur-grootaandeelhouder (dga) gaat in 2022 weer omhoog. In 2021 was het standaard bedrag nog €47.000, in 2022 stijgt dit naar €48.000. Het is nu het derde jaar op rij dat het bedrag stijgt.

Dit bedrag geldt voor iedereen die een aanmerkelijk belang (minimaal 5%) heeft in een vennootschap en ook werk doet voor dezelfde onderneming. Zij dienen in de loonaangifte een salaris op te nemen dat ‘gebruikelijk’ is voor hun werkzaamheden binnen de organisatie. Voor 2022 geldt dus een bedrag van €48.000. Dat heeft de Belastingdienst bepaald.

Gebruikelijk loon bepalen

Om het gebruikelijk loon te bepalen, moet de directeur-grootaandeelhouder het hoogste bedrag nemen van de volgende bedragen:

  • 75% van het loon van een werknemer in de meest vergelijkbare dienstbetrekking als de dga;
  • Het loon van de meestverdienende werknemer van de organisatie;
  • €48.000

Dga moet lager loon zelf aannemelijk maken

Als een dga een lager loon wil hanteren dan €48.000, moet hij zelf aannemelijk kunnen maken dat dit lagere loon gebruikelijk is voor zijn werkzaamheden. Dit kan bijvoorbeeld met gegevens uit vacatures of andere data over de arbeidsmarkt.

Hulp nodig?

Neem dan gerust contact op met één van onze specialisten. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-0471099. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sal4you.nl. We helpen u graag op weg!

 

Bron: belastingdienst.nl