Datum voor de pensioenaangifte wijzigt naar einde van de maand

Vanaf januari 2022 verschuift de aangiftedatum naar het einde van de maand. Dat betekent dat u uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand pensioenaangifte moet doen. Daarmee vervalt de huidige aangiftedeadline van de 10e van de maand. 

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het wijzigen van de aangiftedatum, de voordelen en gevolgen voor de factuur en het doen van de pensioenaangifte.

Voordelen

Vaak zijn nog niet alle pensioengegevens binnen voor de 10e van de maand. Hierdoor is niet iedereen in staat om op tijd en volledig pensioenaangifte te doen. Om die reden wijzigt de aangiftedatum vanaf 2022. Dit heeft vier voordelen:

 • U heeft meer tijd om pensioenaangifte te doen.
 • De pensioenaangifte loopt gelijk met de loonaangifte.
 • De factuur wordt overzichtelijker en eenvoudig te checken.
 • De factuur is makkelijker te herleiden naar uw pensioenaangifte.

U hoeft niets aan te passen in uw salarispakket

Uw softwareleverancier is op de hoogte en past zo nodig de instellingen aan zodat u op tijd een herinnering krijgt en pensioenaangifte kan doen.

Wat de wijziging voor u betekent

 1. Op tijd en volledig pensioenaangifte doen nog belangrijker

Vanaf januari 2022 wordt de voorschotpremie afgeschaft voor werkgevers die het salaris maandelijks uitbetalen. Dat betekent dat we een factuur sturen op basis van de pensioengegevens die wij elke maand van u ontvangen. Op tijd en volledig pensioenaangifte doen wordt dan extra belangrijk. Voor werkgevers die het salaris vierwekelijks uitbetalen, is de voorschotpremie in 2020 afgeschaft.

 1. PFZW vult pensioenaangifte in als u dat vergeten bent

Bent u te laat of vergeten pensioenaangifte te doen? Dat kan natuurlijk gebeuren. U ontvangt twee herinneringen om alsnog pensioenaangifte te doen. Levert u niks aan? Dan vullen wij de pensioenaangifte in op basis van de vorige pensioenaangiftes. Dit kan een volledige periode of een periode van één of meer inkomstenverhoudingen zijn. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

 1. Wanneer ontvangt u de premiefactuur

U moet uiterlijk op de laatste dag van de volgende maand pensioenaangifte doen over de vorige werkmaand. Het moment waarop u pensioenaangifte doet bepaalt in welke maand u de premiefactuur ontvangt en dus moet betalen. Bekijk hier de factuurdata 2022.

 1. Aanleveren na de werkmaandStel: u wilt pensioenaangifte doen over de werkmaand juni 2022. Dan is de tijdlijn als volgt:
 • 31 juli: aangiftedeadline voor de werkmaand juni 2022
 • 22 augustus: ontvangst premiefactuur juni 2022
 • 22 september: uiterste betaaldatum premiefactuur juni 2022
 1. Aanleveren tijdens de werkmaandDoet u vóór 30 juni 2022 pensioenaangifte over deze werkmaand? Dan is de tijdlijn als volgt:
 • 22 juli: ontvangst premiefactuur juni 2022
 • 19 augustus: uiterste betaaldatum premiefactuur juni 2022

Meer weten?

Neem dan gerust contact op. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 085-0471099. Ook kunt u een e-mail sturen naar info@sal4you.nl. We helpen u graag op weg.