Controleer uw WTL-beschikking goed!

Voor 31 juli 2019 ontvangt elke werkgever een beschikking van de Belastingdienst waarin staat hoeveel LIV (lage-inkomensvoordeel) en LKV (loonkostenvoordeel) u ontvangt als werkgever over 2018. Dit geldt alleen voor werkgevers die recht hebben op tegemoetkomingen uit de WTL (Wet tegemoetkomingen loondomein).

Het is belangrijk een aantal gegevens goed te controleren zoals het aantal verloonde uren, het jaarloon het gemiddelde loon per uur. Dit dient gecontroleerd te worden door dit te vergelijken met de uren uit de loonadministratie. Wanneer er onjuiste gegevens in staan dan kan de werkgever binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken. Uiterlijk 11 september worden werkgevers uitbetaald door de belastingdienst.