Akkoord bereikt over horeca-cao: de belangrijkste kenmerken op een rij

Vakbonden FNV Horeca, CNV Vakmensen en Koninklijke Horeca Nederland (KHN) hebben een akkoord bereikt over een nieuwe cao. Deze cao loopt tot en met 2023 en heeft meer aandacht voor de balans tussen werk en privé.

We sommen de belangrijkste kenmerken van de nieuwe cao voor je op:

  • De looptijd van de cao loopt vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023;
  • Er komt een loonsverhoging van 3,4% per 1 april 2022 en 2 procent per 1 januari 2023, voor vakkrachten beneden het eindloon;
  • Er komt een loonsverhoging van 2% per 1 april 2022 en 2% per 1 januari 2023 voor vakkrachten boven het eindloon (24 maanden in dienst);
  • De lonen van niet-vakkrachten en BBL-leerlingen worden per 1 september 2022 gekoppeld aan functiegroep 1. Daarmee gaan de lonen van jongeren tot 21 jaar 10 tot 20% omhoog;
  • Loongebouw met treden met daarin een jaarlijkse periodiek van 2% bij voldoende functioneren verwerkt;
  • Per 1 januari 2023 een individueel keuzebudget van 150 euro per jaar voor eigen ontwikkeling
  • Betere balans privé versus werk door o.a. een betere regeling min- en plusuren en een rooster dat minimaal 3 weken van tevoren bekend gemaakt moet worden.

 

Meer aandacht voor balans tussen werk en privé

Een betere balans tussen werk en privé staat in de nieuwe cao centraal. Zoals hierboven genoemd moet het rooster voortaan ten minste 3 weken van te voren bekend zijn. In dit rooster wordt gestreefd naar vaste rustdagen en regelmatig 2 aaneengesloten wekelijkse rustdagen. Werknemer heeft voortaan in ieder geval eenmaal in de twee weken recht op ten minste twee aaneengesloten rustdagen, zoals een volledig weekend wordt gezien. Het bestaande recht om een weekend niet ingeroosterd te zijn, blijft van toepassing. De tijd-voor-tijd als compensatie voor het werken op een feestdag moet voortaan binnen 3 maanden zijn gerealiseerd. Als dat niet kan, volgt 50% toeslag. Dit was voorheen 6 maanden.

 

Bron: FNV Horeca